Få deltagerne til at dele viden på online møderne

 

Der er behov for konkrete metoder til at skabe videndeling på online møderne. Metoder som sikrer, at deltagerne er aktive og deler viden fra mødet starter til det slutter.

Sådan får du deltagerne på banen på online møderne

1. Checke ind ved mødets start. Det fx være at alle deltagerne på skift siger ”hej” med kamera på, så alle får set alle. Runden gør mødet og deltagerkredsen mere vedkommende og forpligtende.

2. Al information eller envejskommunikation skæres ned til et absolut minimum. Deltagerne kan læse materialet på forhånd, så mødetiden kan bruges til at opsummere de vigtigste pointer og tale om det man har læst, så det kan blive til viden hos den enkelte.

3. Afklare mødemål(ene). Indled fx mødet med at gennemgå punkterne på dagsordenen

4. Afklare møderollerne. Fortæl deltagerne hvad man forventer fx i forhold til deres input.

5. Deltagerne er aktive under hele mødet, fx ved at:

  • Chatte og give deres mening og noget til kende
  • Kommentere på en præsentation, som lige er blevet gennemgået
  • Skrive på et fælles virtuelt whiteboard (fx til idéudvikling)
  • Stemme om noget via en ”poll”, fx angive, hvilken ide man synes er bedst
  • Vise de andre med et humør-ikon (fx smileys), hvad man mener om noget
  • Etablere ”mini-møder”, hvor fx deltagerne taler sammen i par og derefter vende tilbage til det samlede møde med et kort resume.

6. Alle deltagerne bliver hørt og giver deres mening til kende om fx en idé eller beslutning. Bed også deltagerne om at sige deres navn hver gang de siger noget på mødet, så er det lettere at have overblik over hvem der taler. Spørg også de passive deltagere om deres holdning.

7. Gøre plads til deltagerne kan lære hinanden at kende. Bed dem om et billede og lidt information om dem selv og læg det på en delt website. Ice-breakers under mødet er også en god idé.

8. Hold pauser – stilhed. I pauser kan man reflektere over, hvad der er sagt og hvad man nu vil sige.