Evaluér vidensflowet i dit netværk – stemmer det faktiske og ønskede flow overens?

I et netværk er vidensflowet et billede på, hvordan viden flyder mellem deltagerne og øvrige personer og enheder fx netværksejeren.

I den forbindelse sidestiller vi for en stund information med viden, selvom vi ved, at information skal transformeres hos den enkelte for at blive til viden.

Det kan være interessant at se på vidensflowet i et netværk, hvis man som netværksejer eller -deltager oplever, at der er uoverensstemmelse mellem det faktiske og det ønskede vidensflow, eller hvis der bare generelt er behov for at revitalisere netværket.

Der er stor forskel på, hvilket vidensflow man ønsker i det enkelte netværk. Dette afhænger først og fremmest af, om der er tale om et fuldt faciliteret, semifaciliteret eller selvstyrende netværk, og af deltagernes og en evt. netværksejers behov:

Det fuldt faciliteret netværk

..som faciliteres 100 % af en ekstern person. Her afhænger vidensflowet som i det semifaciliterede netværk af netværksejerens behov: Ønsker man at;

  1. informere eller påvirke netværksdeltagerne om noget/i en speciel retning? Og/eller
  2. deltagerne deler deres viden med netværksejeren?

I det semifaciliteret netværk

…som kun modtager begrænset hjælp udefra, flyder viden også primært mellem netværksdeltagerne. Hvorvidt der også er tale om et vidensflow til eller fra netværksejeren afhænger af, om vedkommende udelukkende yder hjælp og støtte til netværkets drift og udvikling, eller også har behov for at;

  1. informere eller påvirke netværksdeltagerne om noget/i en speciel retning og/eller
  2. netværksdeltagerne deler deres viden med netværksejeren

I det selvstyrende netværk

…hvor det er deltagerne selv, som står for alt det, der foregår i netværket, flyder viden udelukkende mellem dem selv. Her kan der være forskel på, hvor meget viden der flyder fra de enkelte personer afhængigt af, hvor mange resurser de har, og hvor udadvendte, kompetente og villige personerne er til at dele denne viden. I de tilfælde, hvor netværket inviterer eksterne personer til at holde indlæg, er der naturligvis en tilførsel af viden udefra.

Få styr på flowet af viden i dit netværk, se nedenfor