33% af alle danske arbejdspladser har forbud mod sociale medier

33% af alle danske arbejdspladser har forbud mod sociale medier

En undersøgelse, som organisationen Lederne har foretaget blandt 1769 ledere viser, at mange ledere ser de sociale medier som så stor en tidsrøver, at det berettiger til et forbud i arbejdstiden.

Andre ledere har et mere åbent forhold til de sociale medier, og ser dem også som et værktøj som de ansatte kan bruge til at løse sit arbejde. Et sted hvor de kan hente inspiration, og her via deres netværk finde frem til andre der kan hjælpe dem med at slå genvej og tænke nyt.

Under alle omstændigheder er det dog sundt at virksomheden har klare regler for, hvornår sociale medier må benyttes.

Se mere om undersøgelsen her.