4 typiske mødedeltagerudfordringer

Hvis du ikke allerede har mødt dem som deltagere, så er de her; de 4 arketyper, der kræver lidt ekstra af dig som MødeLeder:

Mødedeltageren: Det talende vandfald

Det talende vandfald, som taler meget eller ofte, uden at tilføre noget værdifuldt. Tak deltageren for den store entusiasme, og spørg om personen kan sammenfatte, hvad han/hun vil sige i én sætning. Et andet alternativ er forsigtigt at afbryde, og fremhæve de pointer som personen har sagt.

Mødedeltageren: Den stille

Den stille, som enten er stille, fordi han/hun lytter interesseret – eller har meldt sig ud af fællesskabet og er passiv. Jo bedre man kender deltagerne, jo bedre kan man vurdere, hvad årsagen til stilheden kan være. Den mest effektive metode til at få engageret alle er, at opdele deltagerne i mindre grupper, og sørge for at de alle får ordet. En anden metode er direkte at bede personen om en kommentar til det, der tales om.

Mødedeltageren: Kopieksperten

Kopieksperten gentager alt for ofte det, der lige er sagt med egne eller de andres ord. Det kan være fordi han/hun er utryg ved at udtrykke egen/ikke har nogen mening, hvorfor du som MødeLeder kan spørge lidt mere ind. Det kan også være fordi kopieksperten har behov for at tænke højt og sætte egne ord på. Hvis flere har samme behov, kan der generelt være brug for at ”synke” det der er talt om. I de tilfælde kan det være godt at afslutte dagsordenpunktet med en lille summepause.

Mødedeltageren: Kritikeren

Kritikeren får øje på alle ulemperne ved et hvilket som helst emne. Kritikeren vil gerne udtrykke sine forbehold eller kritik, og skaber ofte en negativ atmosfære. Kritikken kan jo være fornuftig, så MødeLederen skal ikke bare afvise den, men kan i stedet fx opfordre deltagerne til at bruge 3 minutter på at tænke over emnets positive sider. Hvis den samme person er kritiker på alle møderne, bør den mødeansvarlige uden for mødet gøre personen opmærksom på vedkommendes betydning for møderne og de andre deltagere.

Hvis du, efter at have læst dette har appetit på flere mødedeltagertyper, så kan du her læse om ikke færre end 14 “forbryderiske” mødetyper.

Få inspiration til hvordan du tackler mødedeltagertyperne, se herunder