50 netværk og klynger skaber vækst og innovation nationalt og regionalt

Det skaber innovation, når forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder deler viden, erfaring og ideer i innovationsnetværk og klynger, viser en ny undersøgelse.

Begrebet klynger dækker over en gruppe virksomheder, der for at opnå konkurrencemæssige fordele slår sig sammen med vidensinstitutioner.

Klynger og innovationsnetværk – hvad er forskellen?

I Danmark findes over 50 innovative netværk og klynger, som arbejder for at skabe vækst og innovation nationalt eller regionalt. 22 af klyngerne betegnes som innovationsnetværk, fordi de er landsdækkende, støttes af Uddannelses- og forskningsministeriet og fokuserer på områder, hvor Danmark har gode vækstmuligheder.

De danske netværk og klynger giver virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette mennesker, der kan inspirere, løfte ideer til perspektivrige forretninger og finde finansiering til at realisere projekter.

I 2014 fik 3100 virksomheder tilført nye kompetencer og værktøjer som følge af deres deltagelse i et netværk eller en klynge.

Den 17. december inviterer Cluster Excellence Denmark til seminaret ”Metoder til matchmaking og videndeling” hvor formålet er at give deltagerne nogle konkrete metoder til at styrke videndeling og matchmaking på deres arrangementer (som AZENA står for), og inspirere med konkrete cases og eksempler på der hvor matchmaking og videndeling har ført til konkrete resultater.

Find de 50 netværk og klynger, og se eksempler på aktiviteterne, konkrete samarbejder og meget mere her.