Få virtuelle deltagere med på jeres fysiske kursus – 5 tips

Distance samarbejde & læring

Hvis I gerne vil tilbyde fjerntboende kursister at deltage på jeres fysiske kurser virtuelt, så skal I tænke jer godt om. Og forberede jer endnu bedre.

Det er nemlig ikke gjort med at stille et kamera op i kursuslokalet, og invitere de virtuelle deltager til at skrive i chatten. Der skal meget mere til afhængigt af kursets formål og varighed, hvad kursisterne skal lære, og hvor mange kursister I gerne vil have med.

Her får du 5 tips som er centrale for et godt resultat uanset hvilket kursus og kursister, der er tale om:

1) UDSTYR & TEKNIK. Ordentlig lyd og billedkvalitet er naturligvis altafgørende. LYD/mikrofon: I skal bruge mindst 3 mikrofoner: En til indlægsholderen og en til de virtuelle deltageres moderator, begge gerne headsets. Derudover fx en kombineret kamera/mikrofon som står på bordet mellem de fysiske deltagere og som enten automatisk vender sig mod den, som taler eller kan fjern- eller håndstyres dertil. Sørg for at kun en mikrofon er un-muted af gangen, ellers risikerer I at det runger/ringer når I taler. BILLEDE/Kamera: I skal bruge mindst to kameraer: Et kamera som viser hele lokalet, så de virtuelle deltagere får en rumlig oplevelse og overblik over det som foregår i lokalet. Et andet kamera/mikrofon som står på bordet (se ovenfor) som fokuserer på den som taler. Skift mellem de to kameraer efter situationen, og træn særligt underviseren i at se ind i kameraet ind i mellem så de virtuelle deltagere også oplever at blive set. SKÆRM: Dem får I brug for mindst 3 af, en storskærm som de fysiske deltagere kan se fx power points på. En som giver underviseren overblik over power points og fx. de virtuelle deltageres håndsoprækning og kommentarer i chatten. Og en til de virtuelle deltageres moderator.

2) TÆNK alle deltagerne, også de fysiske, som geografisk distribuerede. Også selvom hovedparten af dem sidder i lokalet. Dette indebærer bl.a. at en stor del af dialogen med både de fysiske og virtuelle deltagere bør foregå digitalt og skriftligt i et fælles virtuelt domæne, hvor alle kan se fx slides samtidig, kan “række hånden op” hvis de gerne vil sige noget eller kommentere eller stille spørgsmål i en fælles chat. Skal deltagerne også kunne løse opgaver fx to og to, får I brug for at lave “break out” sessions som afhængigt af den software/platform I har valgt evt. kan foregå i samme software.

3) TEST test, test og atter test. Masser af dem. Med både fysiske og virtuelle deltagere (fx kollegaer og venner). Jeres tests SKAL foregå i det lokale, som kurset skal finde sted i, helst på samme tid, ellers kan I blive grueligt overraskede af uventede lyde, lysindfald mm. i netop det lokale/sted på det tidspunkt af dagen.

4) TEKNISKE MODERATORER. Dem får I brug for mindst to af. EN moderator som er 100% til for de virtuelle deltagere. Som sørger for at de virtuelle deltagere kan se og høre, og bliver set og hørt i lokalet. At de kommer til orde og på skærmen på lige fod med de fysiske deltagere, som jo naturligt nok fylder mere. EN ANDEN moderator som styrer præsentationerne, og sørger at de virtuelle deltagerinvolveringsaktiviteter, fx en afstemning eller chat, fungerer. Som sørger for at de fysiske deltagere taler ind i mikrofonen hhv. at de virtuelle deltager træder frem på storskærmen, når de får ordet osv.osv.. PUST. Derfor kan der godt blive brug for en TREDJE MODERATOR hvis I er mange …

5) FORBERED deltagerne, hver og én, individuelt. TJEK at de virtuelle deltagere kan ”komme på” mht device, software og båndbredde PÅ DET TIDSPUNKT kurset skal foregå. Lave en grundig forventningsafstemning med deltagerne både de fysiske og virtuelle, så alle er indstillede på at det indimellem kan være lidt tungere og mere omstændeligt end hvis kurset foregik 100% fysisk. AFSÆT mindst 300% mere tid til den pædagogiske introduktion og facilitering (før og under) end du i din vildeste fantasi ville kunne forestille dig.