Deltagerne bliver stjerner på konferencer og ved andre arrangementer

Mange organisationer har opdaget, at det ikke er nok kun at få oplægsholderne på plads, når man skal holde fx en konference.

Mere tid til deltageraktiviteter

Der afsættes derfor i stigende grad tid til forskellige former for deltageraktiviteter for at imødekomme de stadig mere forvente deltagere. Deltagere som ikke kun vil høre andre tale, men også selv vil være aktive og vil have noget med hjem, som de kan bruge.

I en verden hvor udbuddet af arrangementer er stort, er det noget, flere og flere arrangører tager alvorligt. Men der er et stykke vej til at skabe gode mødeprocesser med det rette mix af oplæg og relevante deltageraktiviteter.

Vanens magt er stor – og mange organisationer er usikre på, hvor meget de kan få deltagerne med på, og hvordan de kan være aktive.

Vigtigt at integrere aktiviteterne i mødets flow fra start

Derfor bliver deltageraktiviteterne ofte ”klistret” på programmet efter dette er lavet færdigt. Når deltageraktiviteterne ikke integreres i mødets flow, giver det hurtigt deltagerne følelsen af, at arrangementet er usammenhængende. At det, man fx skal tale med sidemanden om, ikke hænger sammen med resten af programmet.Når det sker, kan deltageraktiviteterne hurtigt komme til at virke meningsløse, og det skaber modstand.

Som deltager mærker man hurtigt om mødeflowet fungerer. Om der er tænkt over, hvad deltagerne skal have ud af arrangementet, og om deltagernes ressourcer er lige så meget i spil som oplægsholderne.

Den der med tre lange oplæg i træk afbrudt af 3 ens summepauser går bare ikke længere!

I MødeBoxen 1.1 kan du få inspiration til, hvordan du designer dit mødeflow som en kombination af indlæg og deltageraktiviteter, se mere nedenfor