En almengyldig opskrift på et succesfuldt selvstyrende netværk?

Tips: Skab energi i jeres selvstyrende netværk

Case: Plan A, et selvstyrende erhvervsrelateret netværk for kvindelige akademikere i København

Succesrige selvstyrende netværk hænger ikke på træerne. De vokser op ved møjsommeligt dedikeret arbejde gødet med engagement og vilje. Alt for ofte visner de lysegrønne netværksspirer imidlertid efter kort tid i takt med, at ildsjælene bag netværket mister energien. Men så er der de stærke selvstyrende netværk, der er drevet af personer med vilje, viden og kunnen. Et af dem er Plan A.

Vi lærte Plan A at kende i efteråret 2011, da nogle af driverne opsøgte AZENA for at få hjælp til at bruge hinanden mere aktivt på møderne. I den forbindelse blev det hurtigt klart, at Plan A har en god opskrift på et succesfuldt selvstyrende netværk.

Herunder har vi opsummeret hovedelementerne i opskriften, som den er gengivet af Plan A deltagerne, Nanna Engberg og Katja Schnabelrauch.

Plan A’s opskrift på et succesfuldt selvstyrende netværk

Mens Plan A i 2007 opstod på initiativ fra to nyuddannede bibliotekarer, der gerne ville bruge deres medstuderende fra biblioteksskolen til refleksion og sparring om arbejdslivets udfordringer, har Plan A i dag deltagere med alle typer af uddannelsesmæssig baggrund.

Netværket optager nye medlemmer en gang årligt ved sæsonstart i september. Der bliver gjort meget ud af at finde de rette nye medlemmer: De skal have en eller anden form for relation til en af de eksisterende netværksdeltagere, de skal være fra forskellige arbejdspladser, og de skal have ca. 2-6 års erhvervserfaring. Det handler om at få en deltagerkreds, hvor man kan identificere sig med hinandens arbejdsrelaterede udfordringer, og hvor alle kender nogen og ingen kender alle.

Der er styr på møderne, som deltagerne står for på skift

Plan A har lært af sine erfaringer med netværksmøder, der var baseret på et oplæg af en ekstern oplægsholder efterfulgt af diskussion i plenum, og en generel ”læne sig tilbage og lytte uden at bidrage” deltageradfærd.

Nu er møderne strammet op: De er bygget op omkring en fast struktur, hvor der er fokus på, at deltagerne skal være aktive i grupper eller individuelt. Ved mødets start afstemmer deltagerne altid deres forventninger til det, der skal foregå. Ved mødets slutning sætter de fokus på deltagernes eget udbytte. Temaerne for møderne fastlægges af mødearrangørerne, så de matcher netværksdeltagernes arbejdsrelaterede udfordringer her og nu.

Mødeansvaret og værtskabet går på skift blandt deltagerne, som er medarrangør af mindst et møde ud af de 6 møder på en sæson. Dermed er man i praksis flere om at arrangere og gennemføre et møde.

Relationerne prioriteres højt

I Plan A er der fokus på at udvikle de indbyrdes relationer. Ved hver sæsonstart afholdes et socialt arrangement, hvor de nye deltagere bydes velkommen, man spiser sammen, og alle får hilst på hinanden. Der bliver lagt op til at tale om alt fra arbejds- til privatliv; fritidsinteresser, politiske holdninger og hvad der i øvrigt fylder hos den enkelte.

På netværksmøderne er der øvelser og spil, hvorigennem deltagerne lærer hinanden bedre at kende, opbygger tillid og skaber et mere fortroligt forum. Deltagerne bliver også mixet på kryds og tværs i forskellige dialoggrupper.

Mødearrangørerne sørger for, at deltagerne kan forberede sig på mødet ved at sende dagsorden og evt. artikler ud forinden, og evt. lave lidt hjemmearbejde fx en MBTI personlighedstypetest. Man er dog bevidste om at holde forberedelsen til møderne på et minimum velvidende at Plan A tiden i forvejen er i hård konkurrence med tiden til familien.

En stærk bidragskultur

Deltagerprofilerne er en forudsætning for Plans A’s bidragskultur. Deltagerne er udadvendte, opsøgende og nysgerrige. De brænder for netværket, og vil have noget ud af den tid, de bruger på netværket, og de ved, at det hovedsageligt er deres ansvar! Derfor er de aktive på møderne; de involverer sig og er åbne mht. deres erfaringer og udfordringer, til trods for at møderne ligger om aftenen efter en lang arbejdsdag.

Ja tak til arbejdsgrupper

I Plan A opstår der ofte ideer til emner, som flere gerne vil samarbejde om. Derfor er der i tidens løb etableret mange arbejdsgrupper, fx inden for forbedring af LinkedIn-profiler, ny digital platform til netværket, og en ”buddy-ordning” hvor den enkelte deltager matches med en eller to andre deltagere, som de kan sparre med mellem møderne. Arbejdsgrupperne styrker sammenholdet og fællesskabet uden at forstyrre Plan A’s primære formål, som er inspiration, videndeling og sparring.

Den svære balance mellem frie rammer og styring

Plan A’s erfaringer viser, at der skal hårdt, kontinuerligt arbejde og engagerede mødedeltagere til for at skabe et velfungerede selvstyrende netværk. I selvstyrende netværk handler det om at balancere de frie rammer og frivilligheden med behovet for struktur og uformel ledelse. Hvor vidt det lykkes afhænger helt af netværkets deltagerprofiler og naturligvis af netværksideens levedygtighed.

Find tips til, hvordan I udvikler og skaber energi i jeres selvstyrende netværk her.