Er dialog og netværksdannelse det samme?

Dialog og netværksdannelse er væsentlige for at skabe læring på møder, konferencer og andre typer arrangementer.

Det er især gennem samtale, at inspirationen fra eventuelle oplæg og foredrag bliver omsat til deltagerens egen hverdag og opgaver.

Erfaringer viser, at uden den bearbejdning går hovedparten af den nye inspiration tabt – også selvom den umiddelbart opfattes som interessant af den enkelte deltager.

Dialog og netværksdannelse er også væsentlig for den gode stemning, åbenheden på mødet og den enkelte deltagers velbefindende. Der er igennem den gode dialog med andre, at man føler sig hørt, set og måske oven i købet anerkendt. Det er ofte også igennem den gode dialog, der opstår en følelse af fællesskab, som løfter både den enkelte og hele mødet.

Men dialog fører ikke nødvendigvis til netværksdannelse, da sidstnævnte fordrer, at der er kemi mellem de respektive personer, og at de får lejlighed til at lære hinanden lidt at kende og finder ud af, at de kan bruge hinanden til noget – fagligt eller socialt eller begge dele.

Dialogrelationer og netværksdannelse

Her er det, at forskellen mellem det, man kan kalde ”dialogrelationer for en dag” og egentlig netværksdannelse, bliver vigtig. Dialogrelationerne definerer vi som dem, man etablerer med personer, man på den ene eller anden måde er i dialog med på et arrangement, men som man ikke er i kontakt med derefter. Netværksdannelse er, når der skabes relationer, der også er aktive efter mødet.

Nogen gange er det naturligvis svært at skelne mellem dialog- og netværksrelationer. Det der bliver opfattet som en dialogrelation, kan jo hurtigt blive til en netværksrelation, hvis den anden part kontakter en efter arrangementet. Omvendt kan den netværksrelation man troede man havde, vise sig aldrig at udmønte sig i egentlig kontakt efter arrangementet.

Hvad vil du opnå?

At være bevidst om forskellen er primært væsentligt for mødedesigneren, altså den som designer/planlægger mødet. Mødedesigneren skal nemlig tage stilling til, hvad der ønskes opnået med at skabe dialog mellem deltagerne.

Hvis målet med dialogen er at skabe en god stemning, åbenhed, engagement og fællesskab blandt deltagerne og forankre læring, er dialogrelationerne de vigtigste. Men hvis mødets mål er at skabe eller udvikle netværket mellem deltagerne, så er det i sagens natur netværksrelationerne, der skal fremmes, hvilket stort set altid er tilfældet for netværksmøder.