Møder og konferencer som strategisk værktøj til værdiskabelse og branding

Møder og konferencer som strategisk værktøj til værdiskabelse og branding

Selvom flere og flere taler om det, er det stadig kun få virksomheder og organisationer, der anerkender møde- og konferenceaktiviteterne som et strategisk værktøj, og som tager konsekvensen af det i praksis.

Mange ledere anser stadig møder som en driftsaktivitet og en udgift

Det hænger sammen med, at mange ledere stadig primært anser mødeaktiviteter som en driftsaktivitet og en udgift, noget der først og fremmest handler om praktisk planlægning og logistik.

De mange steder hvor mødeaktiviteterne, både de tilbagevendende møder og enkeltstående arrangementer og konferencer, ikke anses som et strategisk værktøj, håndteres de decentralt af de mødeansvarlige.

Mangler klare mål og værdier for møderne

Denne håndtering sker ofte efter tilfældighedsprincippet eller i hvert fald ikke nødvendigvis i overensstemmelse med virksomhedens eller organisationens mål og værdier. Uden klare mål og værdier for mødeaktiviteterne er det svært at kvalitetssikre og udvikle dem – for hvad er det så lige de skal måles op i mod, måske bortset fra det, der vedrører mødernes fysiske rammer, forplejning osv.?

Mødernes brandigpotentiale – og bagside

Der ligger et enormt brandingpotentiale i virksomheders og organisationers mødeaktiviteter via det man kan kalde netværksbaseret markedsføring. Her møder virksomheden eller organisationen omverdenen ansigt-til-ansigt, og her mødes medarbejderne og oplever virksomhedskulturen. Det er (også) her eksisterende interne og eksterne samarbejds- og kunderelationer udvikles og vedligeholdes og her, nye relationer knyttes.

Mødeaktiviteternes brandingpotentiale har imidlertid også en bagside, der kan have negative konsekvenser. Hvis omverdenen, medarbejdere og ledere ikke oplever overensstemmelse mellem mødekulturen og virksomhedens/organisationens strategi og værdier, kan virksomheden/organisationen hurtigt miste troværdighed.

Så tænk på, at de møder og arrangementer I holder i din organisation eller virksomhed er ”moments of truth” – sandhedens øjeblikke – hvor både omverdenen og medarbejderne oplever hvordan jeres værdier udleves i praksis.

Vil I gerne brande jer som fx moderne eller nytænkende, så er det også vigtigt, at I holder møder og arrangementer, der er baseret
på nye mødeformer: Møder der engagerer deltagerne aktivt gennem hele mødet, og som er effektive og energigivende. Møder og arrangementer, som er udbytterige for både deltagerne og virksomheden/organisationen.

Få inspiration til at komme godt fra start med de nye mødevaner se nedenfor