Viden er information som ændrer noget eller nogen

Bedre videndeling på møder

I arbejdet med at udvikle kreative metoder til videndeling, har vi naturligvis brugt (og bruger stadig) en hel del tid på at tale om, hvad videndeling egentlig er, og kan forstås.

Definition af videndeling

I vores søgning efter egnede definitioner har vi været vidt omkring, men er blevet enige om at tage udgangspunkt i følgende definition af Peter F. Drucker, The New Realities:

”Knowledge is information that changes something or somebody — either by becoming grounds for actions, or by making an individual (or an institution) capable of different or more effective action.”

Information bliver ikke automatisk til viden

I den forbindelse har det været en stor ahaoplevelse for de fleste, at det vi informerer andre om, ikke automatisk bliver til viden hos dem. At information først bliver til viden hos den enkelte, når vedkommende har fundet informationen relevant, har forstået den, og har transformeret den til noget, vedkommende selv kan handle på. Og at denne transformation fra information til viden ofte sker bedst i dialog med andre mennesker.

Konkret kan vi mærke den nye bevidsthed om forskellen mellem information og viden ved, at flere af nøglepersonerne er blevet mere opmærksomme på målgruppen, når de formidler faglig tung viden. Både med hensyn til at skære ind til benet af det, man gerne vil informere om. Men også med hensyn til at være mere opmærksomme på vigtigheden af at være i dialog med målgruppen i stedet for bare at informere envejs.

Dermed er det også blevet sværere at legitimere udsagn som ”jamen det har vi jo sagt” ”..eller informeret om…” og det er jo et godt skridt på vejen hen imod at forbedre videndelingen i de to virksomheder, Novo Nordisk og Lundbeck.

Værktøjskassen VidendelingsKassen er et af de konkrete resultater af projekt, se mere herunder