Fra data over information til viden i netværket

Bedre videndeling på møder

Når vi mødes i det organiserede rolle- eller temabaserede netværk er et af hovedformålene at få ny viden. Derfor deler vi viden og information men sjældent data.

Med hvad er egentlig forskellen på de tre begreber; data, information og viden, og hvordan skal vi forstå dem i relation til skabelsen af ny viden?

Og som følge deraf; hvor bør vi som netværksfacilitatorer lægge vægten i faciliteringen af hhv. netværksgruppen og inspirationsnetværket?

Data er uafhængig af kontekst og en fast størrelse

Data kan forstås “som objektive verificerbare fakta, der ikke i sig selv har nogen mening eller noget formål. Data er derfor uafhængig af kontekst og kan videreføres fra en kontekst til en anden.”*

Information udtrykker data på en meningsfuld måde

I forlængelse af ovennævnte, kan information forstås som data, der er “analyseret og bearbejdet ..med det formål at fremkalde en form for ændring eller forståelse gennem formidling eller interaktion. Information udtrykker bearbejdet data, der er blevet analyseret og kontekstualiseret, så data kan formidles på en meningsfuld måde.”*

Viden er data og information, som er blevet tolket

Det sidste af de tre led i processen er viden, som er fremkommet ved “…at data og information er blevet tolket på baggrund af individets eller organisationens værdier og erfaringsmæssige forståelsesramme….”

Tolkninger forgår i social interaktion. Jo mere fortrolig, praksisnær og individuel den sociale interaktion er, jo mere effektiv videndeling. Derfor bør du som netværksfacilitator have fokus på netværksdannelse og stærke indbyrdes relationer i netværksgruppen.

Inspirationsnetværket derimod er mere velegnet til at dele information end til effektiv videndeling, fordi formålet her primært er faglig inspiration og nye (ofte svagere) kontakter.

*Mie Femø Nielsen, Brian L. Due, Thomas L.W. Toft, Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (red.): Kommunikation i internationale virksomheder 1+2. 1. udgave 2016. © Samfundslitteratur 2016, s. 191-192.