Husk 80-95% med Digital Mødekultur 2.0

Undersøgelser viser, at deltagere husker 80-95% af det de lærer, hvis de deltager aktivt i læringen, mens dette tal for udelukkende auditiv/visuel formidling er 20-30%.. Så husk digital mødekultur på dit næste møde.  Læs med her. 

Der var engang, hvor alle vores møder var 100% fysiske. Vi mødtes og talte sammen ansigt-til-ansigt under træet og senere indenfor i et lokale. Vi brugte simple virkemidler til at illustrer eller huske det, vi talte om, fx ved at tegne streger i sandet og, langt senere, ved at tage noter på papir.

Digital mødekultur er kommet for at blive

Så kom den Digitale mødekultur 1.0 (som jeg vil tillader mig at kalde den) hvor det blev muligt at mødes online, først på telefon, og senere på video og digitale mødeplatforme. Nu kunne vi også bruge digitale virkemidler på vores fysiske møder; vise power points, gå på nettet, og tage noter på Ipaden. Med den Digitale mødekultur 1.0. blev vores muligheder for at mødes og formidle viden på møderne øget markant.

Aktiv deltagelse er et nøgle element

Efterhånden som både globaliseringen, teknologien og båndbredden har vokset sig større og stærkere, og samfundsudviklingen, i hvert fald i visse dele af verden, tilskriver aktiv deltagelse som den altafgørende faktor for udvikling, er vejen banet for det, jeg vil kalde den Digital mødekultur 2.0. Her er der fokus på, hvordan vi bruger de digitale virkemidler til at øge udbyttet og effektiviteten på vores møder med aktiv involvering af deltagerne i erkendelsen af, at envejskommunikation er uhyggeligt ineffektivt i forhold til få os til at huske noget, og udvikle os. I runde tal husker vi kun 20-30% af det, vi hører eller ser, mens tallene er 80-95% hvis vi siger/gør noget hhv. lærer andre noget! Kilde: University of Hull & Consensus Online.

Uanset hvilken version af den Digitale Mødekultur der har ramt jer, så er den ene gode nyhed, at alle kan være med, også uden dyr digital teknologi. Den anden gode nyhed er, at Digital mødekultur 2.0 kan være jeres løftestang for en ny forbedre mødekultur, også når I mødes analogt uden teknik. 

Ring/skriv til  Line (2643 9095/lhj@azena.dk) hvis du vil vide mere!

Følg med udviklingen indenfor Digital Mødekultur her!