Derfor er digitale netværk primært netværk – ikke fællesskaber

 

Netværk og fællesskab. De to begreber kædes ofte sammen, og i flere sammenhænge er det netop fælleskabsfølelsen ”at være i samme båd” med ligesindede som gør afgrænsede netværk, fx fysiske netværksgrupper og lukkede grupper på de digitale medier attraktive og udbytterige for medlemmerne.

Sociale medier er baseret på en til en

Helt anderledes ser det imidlertid ud på de sociale medier, hvor alt bliver målt og bekræftet i én-til-én-relationen som sjældent er særlig fortrolig, viser en undersøgelse af de digitale indfødte af Søren Schultz Hansen. De sociale medier understøtter mange relationer, både de nære og de mange ustabile og kortvarige, som popper op og forsvinder hurtigt igen.

Søren Schultz Hansen argumenterer derfor for at de sociale medier primært fungerer som et netværk, ikke et fællesskab. Et netværk kræver grænseløshed for at kunne fungere og eksistere optimalt, mens et fælleskab er afgrænset udadtil og indadtil. Netværket understøtter også ustabile og kortvarige relationer, mens fællesskabet er relativt stabilt og længerevarende.

Sådan! Myten om den globale landsby blev så erstattet af en ny: Billedet af en uendelig række små landsbyer af nære og skiftende relationer på tværs af kloden.

Se mere om undersøgelsen her.