Endnu mere involverende og netværksfremmende VL-gruppemøder

Endnu mere involverende og netvaerksfremmende VL-gruppemoeder

I de 170 VL-grupper (netværksgrupper) i Danmark og internationalt tilrettelægger medlemmerne selv deres møder og aktiviteter med formanden i spidsen. Formændene er derfor omdrejningspunktet for den indsats som Dansk Selskab for Virksomhedsledelse* nu har igangsat for at gøre VL-gruppemøderne endnu mere involverende og netværksfremmende. Overskrifterne for indsatsen er:

1. det skal være mere attraktivt at være formand
2. det skal være lettere at være formand
3. der skal skabes et netværk mellem formændene.

VL-grupperne styrkes med værktøjerne ’Har I styr på medlemskredsen?’ og ’VL MødePlanen’

Indsatsen blev igangsat ultimo 2017, og der er nu afholdt syv formandsmøder for grupperne i Danmark, og to virtuelle for grupperne i udlandet.

Her gav Line Holst Jensen fra AZENA formændene inspiration til, hvordan de sikrer, at medlemskredsen lever op til Selskabets og medlemmernes krav og forventninger, og at møderne bliver mere involverende og netværksfremmende – og mindre foredrag. Dertil fik formændene værktøjerne ’Har I styr på medlemskredsen?’ og ’VL MødePlanen’. De fik også tid til at dele erfaringer og netværke med de andre formænd.

Medlemskredsen, et ledelsesmæssigt fællesskab i øjenhøjde

Medlemskredsen er gruppernes guld. Og lige børn leger bedst. Derfor er det afgørende at gruppens medlemmer både kan matche og udfordre hinanden, så der kan skabes den nødvendige dynamik og høje faglige niveau. Ellers lever grupperne ikke op til selskabets vedtægter og VL-gruppernes eksklusivitet. Det bliver lettere nu med værktøjet ’Har I styr på medlemskredsen?’.

Møder, hvor alle er aktivt engagerede, får et højt fagligt udbytte og netværker

Møderne er gruppernes omdrejningspunkt. De skal være så interessante og udbytterige, at medlemmerne møder op, også når det brænder på derhjemme.

Derfor skal alle medlemmerne have noget med sig hjem fra alle møderne, både fagligt og relationelt. Deltagerne skal involveres aktivt fra start og med jævne mellemrum mødet igennem. Bidrage, udfordre og bearbejde det faglige stof med de andre medlemmer i øjenhøjde, hvormed de også styrker deres indbyrdes relationer og netværk. Det bliver lettere nu med ’VL MødePlanen’ herunder “7 tips til jeres møder”.

Formandsgruppen på intranettet gør det nemmere og mere attraktivt at dele viden og netværke

For at styrke videndeling og netværk mellem formændene, er der nu oprettet en formandsgruppe på intranettet, hvor formændene kan dele viden og trække på hinandens erfaringer. Alle formænd er automatisk med i gruppen, som også bidrager til at grupperne kommer tættere på selskabet og omvendt.

“…….Grupperne har ofte de samme udfordringer. Derfor er det godt at trække på hinandens erfaringer, så den dybe tallerken ikke skal opfindes hver gang. Intranettet skal være vores digitale værktøjskasse, hvor vi skal kunne finde hjælp til administrative opgaver fx fremmødeprocenter, og det skal være vores platform til videndeling fx om den svære samtale i forbindelse med generationsskifter”, sagde Søren Schnedler i forbindelse med oprettelsen af formandsgruppen i VL Nyt tilbage i august sidste år.

*Dansk Selskab for Virksomhedsledelse virker især gennem VL-grupperne, og består af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. “Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”  (formuleret af selskabets stiftere den 8. april 1965). Se mere her

Networking toolbox

Se også: NetworkBox©