Kun 27% af jobs indenfor uddannelsessektoren kan automatiseres

Nyt om moeder og netvaerk

Vi transformerer store dele af undervisningsområdet med digitale teknologier.

Men en stor del af undervisningssektoren lader sig ikke automatisere på en måde, så vi kan lade algoritmer og robotter overtage.

Det har nemlig, ikke overraskende, vist sig at essensen af undervisning er noget af det sværeste at automatisere.

Derfor er det “kun” 27% af samtlige jobs indenfor uddannelses- og undervisningssektoren i Europa som kan automatiseres inden 2055, vurderer et nyt McKinsey studie.*

Til sammenligning er tallet for andre typer af jobs oppe på 50% .

De beskedne 27% peger på at det faktum, at:

“Kernen i undervisning er dybdegående ekspertise og erfaring, og kompleks interaktion med andre mennesker” 

Mon tankpasseren bliver erstattet af robotten i undervisningssektoren?

Vi er med andre ord stadig uerstattelige som (menneskelige) lærere, når det drejer sig om sociale og emotionelle udviklingsmål og kompleks problemløsning.

Som følge deraf kan man fristes til at tænke, at lærere som fastholder tankpassermodellen (populært udtryk for antagelse om at viden kan “påfyldes” andre) i deres undervisning, kunne bestride nogle af de 27% jobs som forsvinder med automatiseringen. I 2025.

*”Harnessing automation for a future that works”,   McKinsey Global Institute, 2017.