Evaluer udbyttet af netværket med en styret refleksiv samtale

Evaluer netværket med refleksiv samtale

Når Roskilde Bibliotekernes 12 netværk skal evalueres efter snart to års udviklingsarbejde, er fokus på netværksdeltagernes udbytte:

Hvad har de fået ud af at være med, og hvilken effekt kan de se på deres egne biblioteker. Fx til indretning af børneafdelingen, samarbejdet med Borgerservice eller fælles initiativer som formidlingsaktiviteter.

Den refleksive samtale i netvæket har også til formål at generere input til det fremadrettede udviklingsarbejde i netværket i en light udgave.

Fordi fokus er på netværksdeltagernes udbytte, har vi valgt en kvalitativ evalueringsmetode som er inspireret af metoden refleksive teams: En styret refleksiv samtale, som gennemføres på et møde.

Refleksiv evaluering med 3 lytte positioner

Metodisk foregår den refleksive samtale ved at evaluator interviewer 2-3 netværksdeltagere, mens resten af deltagerne inkl. netværkets tovholder lytter efter hvad de interviewede fortæller, med 3 forskellige lyttepositioner:

  1. Det videre arbejde med inspirationen fra netværksmødet hjemme i egen organisation
  2. Videndeling og netværksdannelse på og mellem netværksmøderne
  3. Eget udbytte

Interviews med lyttepositioner gentages indtil alle eller de fleste, er interviewet.

Et konklusions ark med udviklingssport til fremtiden

Under interviewene tager evaluator noter med henblik på efterfølgende at udarbejde et konklusions ark til det fremadrettede udviklingsarbejde i netværket. På konklusionss arket (et A4, se illustrationen øverst)) er der 6 boxe, som på forskellig vis samler op på den styrede samtale i netværket:

1. Væsentlige pointer
2. Styrker
3. Svagheder
4., 5 & 6 Udviklingsspor 1, 2 og 3

Konklusionsarket er farverigt og overskueligt, og de tre udviklingsspor gør det nemt og indbydende at anvende for netværkets tovholder.