Få fokus & forpligtelse med møblerne

Få fokus & forpligtelse med møblerne

Møblerne i mødelokalet står aldrig alene. De spiller sammen med og udgør en helhed sammen med resten af lokalet; vinduer, lys, temperatur, og møde/konferencestedet og de udendørs omgivelser i det hele taget. Men møblerne isoleret set udgør en vital del af mødets fysiske ramme.

Stationære eller mobile møbler

De stationære mødemøbler, hvor stole og borde ikke kan flyttes rundt, bliver heldigvis mere og mere sjældne, men bruges stadig der, hvor det handler om at få så mange siddepladser som muligt sammen på mindst mulig plads.

Men stationære møbler, som i et traditionelt auditorium, giver store begrænsninger for den måde, deltagerne kan engageres aktivt i mødets indhold på. Med ansigtet vendt mod scenen væk fra de andre deltagere, kommer man let til at opfatte sig selv som tilskuer eller tilhører. Og så er det lidt for let at lægge ansvaret fra sig og lade tankerne fare.

Møbler der kan flyttes rundt er derfor langt at foretrække. Så kan man fx sætte 5-6 deltagerne omkring mindre borde, hvilket øger deltagernes engagement og forpligtelse i forhold til mødet og de andre deltagere. Bordet bliver deltagernes fysiske base, og bordfællesskabet giver den tryghed og samtidig den forpligtelse, der er grundlaget for at engagere sig aktivt i mødets indhold og give sit besyv med. Her er det lettere at tage ordet end i den store forsamling og sværere at chekke ud mentalt.

Med eller uden borde?

Det spørgsmål kommer ofte, når man ønsker at skabe mere interaktion mellem deltagerne og mere uformelle møderammer. Her skal man være opmærksom på, at bordet for mange udgør en behagelig (formel) afskærmning udover at tjene et praktisk formål , hvor man kan sætte sin kaffekop, papirer, tablets osv. Bordet udgør med andre ord en vigtig del af det man kunne kalde den enkelte deltagers private fysiske komfortzone. Samtidig er bordet den fælles fysiske base som man deler med de andre deltagere. Det kan være på sin plads at deltagerne sidder i fx en rundkreds uden borde hvis mødet handler om noget, der er mere personligt fx i selvhjælpsgrupper.

Siddende eller stående?

Det er ofte lettere og mere naturligt at stryge bordene hvis deltagerne skal stå op, hvilket kan være hensigtsmæssigt i kortere perioder under mødet. Fx kan det være godt at lade deltagerne stå op under en dialogaktivitet, hvor de skal kunne bevæge sig mellem hinanden og interagere med på kryds og tværs.