Lad hjerneforskningen inspirere jeres netværksmøder

Vi reagerer mere instinktivt, end vi tror

Som mennesker reagerer vi instinktivt frem for rationelt langt oftere, end vi tror, fordi processer i vores hjerner afgør, hvordan vi reagerer.

Denne viden er interessant også i forhold til netværksmøder, hvor det er vigtigt at vi som facilitatorer skaber optimale rammer for deltagernes videndeling og relationsudvikling.

Læs her om, hvordan du ved at forstå hjernen lidt bedre, kan optimere rammerne for deltagernes videndeling og relationsudvikling på netværksmøderne.
Artiklen er skrevet med inspiration fra “Forstå hjernen og led klogere” af Simon Bendfeldt, se nedenfor.

Pas på Amygdala – hjernens vagthund

Hjerneforskerne har fundet ud af, at sociale trusler opfattes som fysisk smerte. Som leder bør du derfor have fokus på de sociale processer i netværket og på jeres netværksmøder, og især dem som deltagerne kan opfatte som trusler.

Når hjernen opfatter noget som virker truende socialt, aktiveres amygdala; et center dybt i hjernen. Amygdala er hjernens vagthund, som konstant overvåger, om der er noget, der udgør en fare for os. Når amygdala aktiveres, trækker hjernen ressourcer fra arbejdshukommelsen. Arbejdshukommelsen hjælper os bl.a. til at bevare overskuddet, lære nyt og træffe gode beslutninger. Når hjernen trækker ressourcerne fra arbejdshukommelsen ned i Amygdala, forstærkes vores følelser og sort/hvid tænkningen tager over.

SKARV – 5 forhold som afgør trivslen i netværket

Forskning indenfor NeuroLeadership eller hjerneledelse peger på 5 domæner, som er afgørende for vores trivsel, og som du som facilitator skal have ekstra fokus på: Status, Kontakt, Autonomi, Retfærdighed og Vished.

Status

Status handler om vores relative vigtighed i forhold til andre. Vi måler os konstant op mod andre, men hvad og hvordan vi måler, er meget individuelt.

Når vi oplever, at vores status er truet, flytter hjernen ressourcer væk fra arbejdshukommelsen. Det sker blandt andet hvis vi oplever, at nogen taler ned til eller kritiserer os, eller at vores bidrag på netværksmødet ikke værdsættes.

Når vi på den anden side oplever at have høj status, producerer vi stoffer i hjernen, der gør, at vi får det bedre og præsterer bedre.

Som netværksfacilitator skal du have øje for, hvad dine deltagere oplever som status givende, og give dem rum for at udfolde det, uden at det bliver på bekostning af de andre deltagere. Giv fx ham som gerne vil fortælle om sin nye stilling et par minutter til at gøre det på et tidspunkt, som passer ind i mødet, og giv ham undervejs masser af positiv opmærksomhed. Henvis derefter til pausen for mere snak om emnet for dem, som har lyst.

Kontakt – stærke relationer skaber robusthed

Når vi er i selskab med personer, som vi har tillid til og stoler på, producerer vi stoffer i hjernen, der får os i bedre humør, gør os afbalancerede og giver os en større tillid til, at verden vil os det godt.

Som netværksfacilitator er det derfor vigtigt at sørge for, at deltagerne lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Sørg for at deltagerne får talt med så mange som muligt, og kommer ind på forskellige emner, så de også lærer hinanden at kende fra forskellige vinkler, og får flere strenge at spille på i relationerne. Hvor stærke og dybe relationerne skal være afhænger af typen af netværk.

 

Autonomi giver overskud på jeres netværksmøder

Autonomi = at opleve at have kontrol over, hvad der kommer til at ske i stort og småt – lige fra udvikling af ens arbejdsliv til planlægning af dagens opgaver. Autonomi giver overskud og mentale ressourcer til at tage gode beslutninger. Oplever vi derimod, at andre styrer os, så bliver vi vrede og kede af det.

Som netværksfacilitator gælder det derfor om at finde en balance mellem klare rammer for mødet, dvs. klare mødemål, ordstyring osv., og samtidig give deltagerne frihed til selv at styre fx kortere dialoger i mindre grupper, hvad møderne skal handle om, og hvad de vil bidrage med (igen indenfor givne rammer).

Retfærdighed – men ikke på bekostning af de andre

Når vi oplever, at vi bliver retfærdigt behandlet, producerer vi stoffer, der styrker vores evne til at præstere. Modsat har vi svært ved at tænke klart, hvis vi oplever uretfærdighed mod os selv eller andre.

Hvad der opleves som retfærdig behandling er subjektivt, og forskelligt fra individ til individ. Fx kan nogle netværksdeltagere føle sig uretfærdigt behandlet, hvis de ikke får tilstrækkelig taletid på mødet.

Forsøg derfor som netværksfacilitator at lægge mærke til hvad den enkelte oplever som retfærdigt, gerne inden vedkommende når at opleve uretfærdighed i netværket. Du kan evt. bede deltagerne på tur svare på spørgemålet ”hvad er retfærdighed for dig” fx i en check ind runde.

Vished skaber ro til udvikling og forandring

Vores hjernen forsøger uafbrudt at forudsige fremtiden og potentielt farer og udfordringer for at holde os i live – fysisk og socialt.

Når vi står over for uvished, som man ikke har kontrol over, så reagerer hjernen på en måde så vi oplever at være bange. Når vi er bange tænker vi sjældent klart og klogt, men reagerer i stedet for at agere.

Det er derfor vigtigt at du som netværksfacilitator skaber vished om fremtiden. Både i forhold til netværket generelt, fx om der kommer nye deltagere til eller går nogen ud, og i forhold til møderne, fx hvornår og hvor I mødes de næste gange, forplejning, hvem der bidrager med hvad på møderne osv.

Læs evt. artiklen Forstå hjernen og led klogere af Simon Bendfeldt.