Få indlægsholderne til at sætte scenen for åben dialog i jeres netværk 

NetværksFacilitator - Dit virtuelle læringsforløb

I netværket skal scenen for åben videndeling og relationsudvikling sættes fra start. Derfor skal både den eksterne og interne indlægsholder guides til, hvordan de får deltagerne på banen, så stemningen og dialogen bliver mere åben og mindre formel. Her 4 tips som bare virker.

Uanset om jeres indlægsholder er et eksternt “stort navn” eller  intern = en af netværksdeltagerne, kan du guide dem til hvordan de kan engagere deltagerne aktivt og øge deres udbytte af indlægget med følgende metoder som med undtagelse af det sidste handler om at få et godt førstehåndsindtryk. Inden 7 sekunder.

FORDI: Hvis deltagerne indenfor de første syv sekunder vurderer, at indlægsholderen og indlægget er uinteressant eller irrelevant, så er det svært at fange deres  opmærksomhed igen. Bed derfor indlægsholderen om at bruge energi på en god indledning, fx ved at:

 

1. Stille et eller flere spørgsmål som gør, at alle får svaret

Hvis der er mange deltagere, så er håndsoprækning effektivt: “Ræk hånden op hvis du….” Spørg fx til deres viden, baggrund, erfaringer, holdninger, eller forventninger til indlægget. Dermed får indlægsholderen deltagerne til tage stilling til spørgsmålet, og stille skarpt på temaet for indlægget. Spørgsmål som besvares i præsentationen eller som vækker nysgerrighed fx “Vidste I at…..” er også gode.

2. Overrask deltagerne med en crazy påstand eller et flot citat

Prøv om du kan få indlægsholderen til at finde en vild påstand eller et saftigt citat eller på anden måde sige eller gøre noget, som deltagerne ikke umiddelbart forventer på netværksmødet. Noget som overrasker dem og får dem til at høre efter. Helst noget som har med indlæggets tema at gøre, forstås.

3. Fortæl en lille historie

Storytelling og narrativer er ikke uden grund blevet voldsomt populære, fordi de fleste af os vil hellere høre om noget, som vi kan relatere os til, og lade os underholde af end  rationelle forklaringer. Spørg derfor indlægsholderen om hun har en gerne sjov,  aparte eller måske personlig historie som kan vække deltagernes interesse og skabe billeder af det, indlægget handler om. Historier fortalt på den rette måde, gerne med en person eller karakter, som deltagerne kan se for sig, er med til at forankre indlægget hos deltagerne, og gør dem nemmere for dem at relatere sig til og huske det.

Fx husker jeg stadig selv en indlægsholder fra Røde Kors, som fortalte om en pige i en flygtningelejr for at sætte scenen for resten af indlægget. Det glemmer jeg aldrig.

4. Drop glansbilledet; fortæl også om det som er svært

Særligt i netværk hvor fortroligheden og sparring mellem deltagerne er vigtig, er det afgørende, at indlægsholderne giver lidt af sig selv, og ikke bare fortæller om alt det som går og gik godt. Sejrene. Eksempler på noget lidt mere personligt som er/var svært åbner dialogen, og gør det nemmere for deltagerne at byde ind med det, som de ikke er allermest stolte af, og dermed det, som de kan lære mest af. Bed derfor gerne indlægsholderen om at fortælle en kvaje historie og/eller sørg for at indlægget er bygget op omkring følgende spørgsmål:

  1. Hvad var situationen?
  2. Hvad gjorde du?
  3. Hvad har du lært / bedst praksis anbefalinger
  4. Hvad vil du gerne have sparring på (evt.)

Selv har jeg erfaret, hvor stor en virkning det havde på et ledernetværk, som jeg faciliterede, at en af deltagerne; en ung leder i et indlæg fortalte personligt om en vanskelig fyringsrunde, som han havde stået for. Før hans indlæg var stemningen i netværket formel og afknappet. Efter hans indlæg var der en langt mere åben og fortrolig dialog, også på de efterfølgende møder. Apropos små historier……:)