Flyt mødet ud af mødelokalet og få gang i kreativiteten

Flyt mødet ud af mødelokalet og få gang i kreativiteten

Når I flytter ud af jeres vante mødelokaler, flytter I også ud af jeres vante tankebaner og adfærdsmønstre.

Jo mere I fjerner jer fra hverdagen, jo større sandsynlighed for at I kan tænke nyt og kreativt.

Det er selvfølgelig fordi de anderledes fysiske rammer giver ny inspiration, men også fordi I kommer til at opleve hinanden i nye situationer, som påvirker jeres indbyrdes roller og relationer. Fx kan det vise sig, at en af jer er mere kompetent og handlekraftig i de nye rammer end normalt. Eller at nogle af dem der normalt ikke har så meget med hinanden at gøre, lærer hinanden at kende på en ny måde.

Anderledes lokaler, men ikke for enhver pris

Møderummet skal ikke bare være anderledes for enhver pris, det skal understøtte mødets formål. Som da vi i vores netværk for netværksansvarlige ville undersøge, hvad anderledes møderammer gør ved netværksdannelsen, og holdt et møde udendørs ved en spejderhytte. Der var sol og regn, så alle var i praktisk tøj og gummistøvler, mødestolene var erstattes af kampesten og træstammer, og frokosten sloges vi med bierne om. Det møde har styrket os som netværk OG givet mod på anderledes møderammer.

Find balancen mellem udfordring og komfort

Det er afgørende, at møderammerne ikke bliver så alternative, at de forstyrrer deltagernes åbenhed og kreativitet. Der skal med andre ord være styr på de forhold, som er nødvendige for at deltagerne føler sig tilpasse med hensyn til fysisk komfort, tryghed, temperatur, forplejning osv. Og det kan være meget forskelligt fra deltager til deltager.

Mød deltageren ikke modstanden

Husk dog at selv med den bedste planlægning kan det vise sig, at en eller flere deltagere tager afstand fra de nye rammer. Vær derfor opmærksom på den enkelte, og tag en eventuel modstand i opløbet og afklar, hvad den handler om. I de fleste tilfælde skal der kun små justeringer af de fysiske rammer til for at deltageren kan være tilpas. Ofte handler det først og fremmest om at møde deltageren på vedkommendes behov for tryghed – og for at blive hørt og set.  Der var fx en deltager på et internatkursus som om morgenen klagede over, at sengen var for kort. Efter en lille snak fandt vi frem til, at sengen jo nok var standard længde …og så lettede stemningen, og vi kunne fortsætte kurset.

Husk at mange deltagere har høje forventninger til komfort, service og forplejning!