Flyv ideer ind på mødet med fysiske og virtuelle papirfly

Flyv ideer ind på mødet med fysiske og virtuelle papirfly

Papirfly og Google Slides har umiddelbart ikke meget til fælles. Og dog: De kan begge bruges til at flyve ideer ind på konference uden en lyd på en sjov måde. Og de er begge, som deltagerinvolveringsmetoder (stort set) gratis.

Papirfly – kan huske hvordan man folder sådan et? Og hvornår du gjorde det sidst?

Hvis ja så husker du nok, at papirfly er nemme at samles om. På tværs af generationer og baggrund. Papirfly kan man hjælpe andre med. De er gode at ramme plet med. Få opmærksomhed med. Få et budskab igennem, uden en lyd. Som fysisk genstand og metafor.

Derfor er papirfly geniale, også på konferencen. Hvis altså de fysiske deltagerne kan nå scenen flyvende fra de bagerste pladser. Og hvis de virtuelle deltagere er med på at flyve deres ideer ind fra fx Google Slides.

Forbered deltagernes fysiske og virtuelle papirfly

Før mødet, i lokalet:

  1. Inden deltagerne kommer: Læg  papir ud på bordene sammen med et par tusch og et papirfly

Før mødet, virtuelt:

  1. Opret et Google Slides dokument (i din browser) med flere billeder af gerne forskellige, kulørte papirfly. Husk at flyenes farver ikke må være mørkere end at man kan se teksten henover. Angiv evt. et tekstfelt hen over gerne det enkelte fly, så deltagerne kan se hvor de skal skrive deres ide eller spørgsmål. Hent et link til deling af dokumentet.
  2. Bed de virtuelle deltagere sørge for at have/oprette en google konto.
  3. Ca. 15 minutter inden mødet: Bed de virtuelle deltagerne klikke på Google Slides linket, og introducer dem for de virtuelle fly.

Land de fysiske og virtuelle papirfly under mødet

Ved mødet start, forklar at:

  1. De fysiske deltagerne er velkomne til at skrive en kommentar, ide eller spørgsmål på et papir, folde det til et fly og flyve det op på scenen.
  2. De virtuelle deltagere kan flyve et spørgsmål eller kommentar ind på scenen ved at skrive på et virtuelt Google Slide fly i de virtuelle deltageres fælles dokument.
  3. Husk alle på at angive navn og evt organisation på deres fly.

Vælg om deltagerne kan flyve spørgsmål og ideer ind når de vil, eller kun når I siger til.

  1. Når tiden er inde så bed deltagerne flyve deres spørgsmål ind eller saml dem op som er landet under mødet – også i Google Slides dokumentet (som vises på storskærm).
  2. Læs først et fysisk så en virtuel fly-ide op og saml op på ideer og spørgsmål. Bed evt en fysisk og en virtuel deltager om at uddybe det som står på deres fly.

God fornøjelse!