Fokuser den faglige debat på jeres netværksmøde

Sådan holder I den faglige debat på sporet på jeres netværksmøde uden at gå på kompromis med spontaniteten og de behov, som opstår her-og-nu

Oplever du, at den faglige debat på jeres netværksmøde er spændende, men at 
I kan have svært ved at holde fokus, så du får nok ud af det? Eller synes du af og til, at debatten går i stå eller kører i ring?

I et godt netværk er skal der være plads til den debat, som er interessant her og nu, men det er også vigtigt, at der er en klar rød tråd, og at I holder jer på sporet.

I faglige netværk vil de fleste gerne have et konkret udbytte på netværksmødet. Det kan f.eks. være noget, som kan bruges til daglig, en indsigt som gør noget lettere at håndtere, eller en fornemmelse af at udvikle sig personligt.

 

Her tips til det, du selv og I kan gøre

Hvis du selv oplever, at dit udbytte af jeres netværksmøde er for lille:

1. Fortæl hvordan du har det, og spørg så de andre, hvad de får ud af den aktuelle debat, hvis du oplever at den er uinteressant, eller anderledes end det, du forventede.
2. Overvej om du selv bidrager nok til at gøre debatten spændende
3. Tilbyd selv at tage ansvar for det faglige tema på et kommende møde, og brug det til at få en debat, som du synes er vigtig.

Networking toolbox

Se også: NetworkBox©

Hvis I synes, der mangler fokus og udbytte på jeres netværksmøde:

1. Sørg for, at alle er med til at aftale de faglige temaer for netværksmødet. Dermed sikrer I, at alle synes, det er relevant og interessant.
2. Lav en klar dagsorden med få emner og plads til et evt. pludseligt opstået behov for sparring eller spørgsmål fra jer i netværket. Det er jo også det, netværk er gode til.
3. Sørg for at I alle på skift bidrager aktivt – også med faglige indlæg.
4. Variér dialogformen på netværksmøderne, så I både taler sammen 2 og 2 eller i mindre grupper undervejs. Det giver mulighed for fordybelse og refleksioner.
5. Afsæt tid til at evaluere netværksmødet til sidst. Både i forhold til hvad I hver især har lært, og hvordan I alle vurderer formen og værdien af netværksmødet.
6. Aftal evt. at mødelederen skal gribe mere ind, hvis debatten kører af sporet.