Fra facilitering til terapi – find den rigtige faciliteringstype til jeres netværk

Forskellige typer af netværk og deltagere kræver forskellige typer af facilitering. Hvilken type der er behov for afhænger af formålet med netværket, og de enkelte deltageres behov og personlige ballast.

Her nogle tanker og en simpel model, som du kan bruge til at vurdere, hvilken type facilitering og facilitator, I har brug for til jeres netværk.

Faglig facilitering i den faglige netværksgruppe

I den ene ende af spektret er den faglige netværksgruppe, hvor deltagerne mødes for at dele viden og erfaringer, give hinanden sparring på deres konkrete faglige udfordringer, få nye kontakter og udvikle deres indbyrdes relationer med henblik på at løse deres arbejdsopgaver bedre og mere effektivt. Her forventes deltagerne i udgangspunktet at stå helt på egne ben, og indholdet i dialogen er bundet op på deltagernes faglige udfordringer, som primært er fagligt-personlige mens det privat-personlige aspekt er begrænset. Her har den netværksansvarliges primært til opgave at facilitere dialogen mellem deltagerne og gruppen som helhed, men med et blik for den enkeltes behov. Her kan facilitatoren planlægge mødeprocessen forinden, og i store træk forvente at det går derefter, hvis man kender deltagerne og har forberedt sig grundigt.

Lidt mere terapeutisk facilitering i det empowermentbaserede netværk

I det man kunne kalde det empowermentbaserede netværk fylder deltagernes faglige udfordringer mindre og det privat-personlige aspekt mere end i den faglige netværksgruppe. Her er deltagernes netværkskompetence og evne til selv at skabe de indbyrdes relationer begrænset, da det jo netop er en af årssagerne til at de er med i netværket. Her er det vigtigt at den netværksansvarliges i højere grad vender sin opmærksomhed mod den enkelte, og er klar til at navigere i forhold til deltagernes individuelle dagsform. Her kan det være mere vanskeligt at planlægge mødeprocessen forinden, og der stilles høje krav til facilitaorens evne til at navigere i det uforudseete. Her kan balancegangen mellem det man kunne kalde terapi og facilitering være vanskelig, også fordi facilitatoren sjældent har en baggrund som psykolog eller terapeut.

Meget terapeutisk facilitering i selvhjælpsgruppen

I selvhjælpsgruppen er mange af netværksgruppens karaktertræk, som de er beskrevet ovenfor, ”vendt på hovedet”. Her er det først og fremmest deltagernes privat-personlige behov der er i fokus. Så selvom facilitatoren eller terapeuten ikke har en faglig baggrund for at have med personer der er svage, syge, i sorg osv. at gøre så er det i klart, at det kan være en fordel med en sådan baggrund. Og at vedkommendes rolle først og fremmest er at skabe de individuelle rammer for at den enkelte kan komme på banen.

Indplacer dit netværk på skalaen og find jeres faciliteringstype

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at indplacere sit netværk på den simple skala nedenfor for at se, hvilken type facilitering og facilitator, I har brug for: