Giv deltagerne ordet hvert 5. minut og mindst 30% af online mødet

Virtuelle møder

Vil I gerne have engagerende og effektive online møder, og har I styr på teknikken?

Så planlæg mødet som en vekselvirkning mellem envejskommunikation og aktiviteter, hvor deltagerne er aktive og interagerer.

Fasthold deltagernes koncentration online

Der er mange måder, du som onlinemødeleder kan aktivere deltagerne på, så de forholder sig til det, der foregår på mødet. Så de ikke mister koncentrationen og begynder at tænke på eller gøre noget andet – nu når de alligevel sidder foran skærmen med fri adgang til arbejdsopgaver, internet og emails…

De skal være aktive online mindst hvert. 5 minut

Faktisk skal deltagerne aktiveres mindst en gang hvert 5. minut på et onlinemøde. Dvs. forholde sig aktivt i forhold til det, de hører, og det der foregår på skærmen. Det er oftere end på et ansigt-til-ansigt møde, hvor mødets fysiske rammer gør, at deltagerne alt andet lige lettere kan holde koncentrationen, da de stimuleres af de mange indtryk fra den, der taler, og de andre deltagere i lokalet.

Alt i alt skal deltagerne på et onlinemøde være aktive mindst 30% af tiden afhængigt af, hvad mødets formål er. Det er nok de færreste online møder, som kan leve op til det! Kan jeres?

Få deltagerne til at interagere

På online mødet kan du få deltagerne på banen ved at stille dem spørgsmål, som de skal svare eller stemme på i forhold til det, de lige har hørt. Du kan også bede dem om at bidrage med deres egen viden og erfaringer, eller om at samarbejde om noget i mindre online fora.

Nogle af de mest gængse og simple metoder, som du kan bruge, og som de fleste professionelle onlinemøde medier understøtter, er fx:

  1. Chatten, hvor deltagerne i talesprog og korte sætninger deler deres tanker, meninger og spørgsmål til emnet her-og-nu.
  2. Afstemninger eller Polls, hvor deltagernes stemmer om noget
  3. Smileys eller emoticons, hvor deltagerne med et symbol tilkendegiver, hvad de mener om noget.
  4. Whiteboard, hvor deltagerne skriver eller tegner på det samme board.

Ovennævnte aktiviteter er nemme og hurtige at gennemføre (hvis de er forberedt på forhånd), og de har stor effekt på deltagernes engagement og koncentration og dermed mødets effektivitet og udbytte.

Kommenter – gerne med navne

Husk altid at kommentere på deltagernes svar og bidrag, og relatere dem til mødets indhold og mål, så deltagerne mærker at deres bidrag bliver set og værdsat, og at de er væsentlige for mødets udbytte. Brug også deltageres input til at skabe dialog mellem deltagerne så de interagerer med hinanden, i stedet for kun med indlægsholderen eller dig som mødeleder.