Hvad har et godt møde til fælles med en god flyrejse?

Begge skal de starte med energi og engagement, og så skal deltagerne, eller de rejsende, selvfølgelig også vide hvor de skal hen.

Målet skal med andre ord stå lysende klart for deltagerne, også i forhold til, hvilken rolle de selv skal spille i den forbindelse. Hvordan rejsen mod målene vil foregå skal opleves åbenlys for alle, fra take-off, i luften til landing, ligesom fly-gulvets række af røde lamper, der peger mod udgangen – og målet for rejsen

Et godt møde såvel som en flyrejse starter med Check-in.

Det vigtigste i Check-in er at skabe fokus og nærvær hos deltagerne. Det er ikke gjort med en velkomst-enetale, gennemgang af dagsordenen osv. fordi deltagerne her er inaktive bortset fra (forhåbentlig) at lytte.

Giv derfor deltagerne ordet max 5 minutter inde i mødet. Bed dem fx tale om eller afstemme deres forventninger til mødet; lav en hurtig tidsstyret runde med fokus på et eller flere af mødets emner eller lignende. I behøver ikke at bruge mere end 5-10 minutter, og effekten er markant: Tag temperaturen på mødet før og efter, og du vil blive forbavset!

Mødets røde tråd er knyttet af indhold og proces

Efter en god start er I godt på vej. Nu handler det om at holde kursen, og sikre sammenhængen mellem mødets indhold og aktiviteter fra start til slut.

Sørg derfor for at introducere hver ny mødeaktivitet grundigt, fx når I går fra en præsentation til en diskussion: Hvad skal vi nu, hvad er formålet, og hvad skal vi have ud af det? Fortæl deltagerne hvilken rolle de skal spille og hvorfor. Referér gerne til mødets dagsorden og mål, som fx kan hænge på væggen under hele mødet.

 

En udbytterig afslutning – Check ud

De sidste 5-10 minutter af mødet bruges til at gøre klar til landing. Til refleksion over udbytte, det der nu skal ske.

Det er her, I samler op på det, I har talt om, sammenfatter jeres beslutninger, aftaler, hvem der gør hvad til næste gang osv.. Men igen – enetalen er ikke nok.

Giv også her deltagerne ordet. Bed dem sætte ord på deres udbytte af mødet, fx på papir for sig selv eller mundtligt sammen to og to, evt. med et par pointer i plenum.

Nu er I fremme ved målet.