Kit deltagerne sammen i netværket

I netværk er deltagernes indbyrdes relationer det kit, der får det hele til at hænge sammen.

Intet kit intet netværk

Der er imidlertid forskel på kit. Skal det først og fremmest binde mange nye mennesker let sammen? Eller skal det binde færre mennesker stærkt sammen?

Vælg det rigtige kit til dit netværk

Når du skal vælge kittet til jeres netværk så start med at finde ind til netværkets kerne og formål. Kommer deltagerne for at få ny faglig inspiration og masser af nye kontakter? Eller søger de den dybere fortrolige faglige sparring med personer som de kender?

I førstnævnte tilfælde skal du sørge for at give deltagerne masser af muligheder for at mødes på kryds og tværs, og du skal styre det meget af tiden, så de ikke ender med at blive sammen med dem, de kender.

I sidstnævnte tilfælde skal du sørge for at give deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende fagligt-personligt, så de opbygger fortrolighed og kan bruge hinanden, også når det går tæt på.