Kom igang med onlinemøderne – start i det små

Flere og flere gør det – og du har måske også overvejet at gøre det: Holde møder online.

Hvis du er ene af dem, der er bekymrede for teknikken, så er du ikke den eneste. Du står heller ikke alene  hvis du er tilbageholdende med at kaste dig ud som online møde leder. Uanset hvad dine forbehold måtte gå ud på så er der kun ét at gøre: Kast dig ud i det!

Få online erfaringer på sikker grund

At springe ud som onlinemødeleder handler i al sin enkelthed om at få nogle erfaringer som man kan bygge videre på. Man skal selv have prøvet at være både online mødedeltager og -leder for at vide, hvad det drejer sig om, og den slags erfaringer er ret lette at få.

Start fx med at melde dig til et af de mange gratis korte webinars i et emne, der interesserer dig, og få der erfaringer med at være online mødedeltager. Læg i løbet af webinaret mærke til, hvordan du bliver involveret aktivt. Hvad du konkret bliver bedt om at gøre, og hvordan du oplever dit engagement og fokus i den forbindelse. Læg også mærke til hvornår tankerne begynder at flyve, eller hvornår du begynder at lave noget andet, fx tjekke mails eller….. Hvad skete der forinden? Hvad gjorde det ved din koncentration under resten af webinaret?

Vær online mødeleder i trygge rammer

Aftal fx at I holder et af jeres sædvanlige fysiske interne møder som et online møde ved, at I hver især (fx 3-4 personer) deltager i mødet fra hver jeres pc i hvert sit lokale. Brug en simpel gratis møde applikation fx Skype eller TeamViewer og faciliteterne der til at involvere deltagerne aktivt, fx humør ikoner eller chatten. Planlæg inden mødet mindst to konkrete aktiviteter til at involvere deltagerne aktivt under mødet. Fx er det en god ide at sørge for at hver deltager får ordet max 5 inde i mødet, fx ved at sige hej, mens kameraet er på.

Få styr på teknikken med digitale træningsbaner, se nedenfor