Kunder 2012-2010

Private virksomheder

Offentlige virksomheder

 • Arbejdsmarkedsstyrelsen, SJH.  Konference, netværksuddannelse og MødeBoxen 3 til netværksmøder  (2011)
 • Århus Kommune, Børn og Unge. Udvikling af værktøjskassen Bedre Møder; en variant af MødeBoxen 2.1. (2011
 • Fødevarestyrelsen, AOK. Netværksopstart, kurser Brug dit netværk og Netværksmøder og MødeBoxen 3  (2011)
 • CBS. Design og facilitering af netværkskonference, og udvikling af Planlægningsgruppens konference værktøj (2011)
 • Den Nationale Ungeenhed. Netværksworkshop på Ungekoordinatornetværksmøde (2012)
 • Det Kriminalpræventive Råd. Konsulentbistand til opstart af netværk til forebyggelse af ungdomskriminalitet (2012)
 • Erhvervsakademiet Lillebælt.Kurset Brug dit netværk strategisk ifm etablering af et organiseret netværk (2012)
 • KL. Etablering af netværk for familiesammenførte indvandrere (2012)
 • NTS-centeret. Netværkskoncepter, -kursus, Netværkspakken og MødeBoxen 3 og udvikling af NTS-værktøj (2012)
 • Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen. Workshop om værktøjskasse til skole-hjem samarbejdet (2011)
  RUCKursus i effektive og engagerende møder på masteruddannelsen i projektledelse (2011)
 • Frederikssund Ungdomsskole. Netværk for undervisere, uddannelse af netværkspiloter samt Netværkspakken (2011)
 • Personalestyrelsen (Finansmin.), Danske Regioner og KL. Netværkskonferencer, og facilitering af 14 tværsektorielle ledernetværksgrupper inkl.  Netværkspakken (2009-2010)
 • DTU. Uddannelse af interne netværksfacilitatorer, netværksgruppe kick off og faciliteringen af ledernetværk (2010-2011)
 • Århus Universitet, Institut for Genetik og Bioteknologi. Netværksworkshop for phd. studerende (2010)
 • Netværkslokomotivet i Vejle. Design og facilitering af konference om uddannelse og sundhed (2010)
 • Varde Kommune. Kurset Etablering og ledelse af netværksgrupper (2010)
 • Søndermarkskolen. Præsentation af de 5 værktøjskasser til skole-hjem samarbejdet  (2010)
 • Viborg Kommune. Kurset Etablering og ledelse af netværksgrupper og Netværkspakken (2010)
 • Vallensbæk Kommune. Kick-off workshop for interne ledernetværksgrupper m. Netværkspakken (2010)
 • Integrationsministeriet. Udvikling Værktøjskasserne Skoleledelsen og Forældredidaktik (2010)
 • Esbjerg Kommune. Netværksworkshop (2010)
 • Ungdommens Udviklingscenter. Udvikling af netværksstrategi (2010)
 • Glostrup Kommune. Kick-off workshop ledernetværksgrupper m. Netværkspakken (2010)
 • CreoDK. Design og facilitering af konference (2010)
 • SEBI – Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats. Netværksworkshop for Jobcentermedarbejdere (2010)

Øvrige

 • Dansk Socialrådgiverforening. Kurset Levende arrangementer og MødeBoxen 1.1. (2012)
 • DM. To netværksworkshops for netværksnavigatører og medlemmer (2010)
 • Frivillig Center Lyngby-Taarbæk. Kurset Effektive og engagerende møder (2010)
 • Grafisk uddannelsessekretariat. Kurset Levende arrangementer inkl. MødeBoxen 1 (2010)
 • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark. Kurset Engagerende og effektive møder. Konsulentbistand til udvikling og planlægning af tema-, strategi-, årsmøder mv.) (2004-2010)
 • HK. Kurser Netværksgrupper, Netværksmøder, netværksforløb, netværksworkshopog Netværkspakken (2012)
 • Ældre Sagen. Udvikling og design af uddannelsesforløb for frivillige ledere (2010)
 • Ungdomsskoleforeningen. Netværkskurser og -konference (2011)
 • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark. Udvikling af konsulentværkstøjskassen “Fundraising” (2011)