Lær at lære – din undervisning

Bliver information på et møde automatisk til viden hos den enkelte mødedeltager?

Dette indlæg er en omskrevet version af et kort uddrag af artiklen: “The virtual learning organisation of the future” af Jacob B. Theilgaard, Mannaz. Se hele artiklen nedenfor.

Læringsparadigmet er ændret – hvad med din undervisning?

Der var engang….. hvor læring handlede om erhvervelse af viden og kompetencer.

Det var dengang. I dag handler læring om at lære at lære, for at søge efter, filtrere, kombinere og udvikle nye forståelser. Om at dele og kombinere nye ideer og være forbundet til relevante informationsstrømme.

De tre antagelser du kan bruge i din undervisning

Læringsparadigmet ændrer karakter,  og kan sammenfattes i form af tre grundantagelser:

  1. Forbindelse (Connectivity). Vi opbevarer viden inden for vores relationer, og vi tilgår denne viden gennem vores forbindelser til viden portaler, og personer som vi er forbundet til via internettet.
  2. Kollaborativ læring. Læring sker i samarbejde mellem mennesker, der er forbundne og medieres via internettet, og dermed på tværs af tid og sted.
  3. Konstruktivisme. Viden bygger på de forbindelser til eksisterende viden, der er blevet erhvervet ved at løse reelle udfordringer og problemer.

Dette er en stor del af forklaringen på, at flere og flere virksomheder og organisationer bruger mere og mere tid på netværk…Interne netværk. Personlige netværk. Eksterne netværk. Netværksfremmende arrangementer.

Hvad med jer?

Læs hele artiklen her