Lav et attraktivt program med sparring, videndeling og netværk

Uanset hvor trofaste dine netværksdeltagere er, er det i sidste ende programmet for netværksmødet der afgør, om deltagerne på dagen prioriterer at komme til mødet.

Programmet for netværksmødet skal altså være super attraktivt.

Klare og attraktive MødeMål

MødeMålet skal være klart og tydeligt for hvert dagsordenpunkt, så deltagerne kan se, hvad de kan forvente.

De skal også kunne se, hvordan og hvornår de vil kunne dele viden med og få inspiration fra de andre deltagere, og (i inspirationsnetværket) få nye kontakter.

Hvilken rolle skal deltagerne spille?

Sørg derfor for, at det for hvert punkt på dagsordenen er klart:

• Hvor lang tid der er afsat
• Hvem der er på som netværksfacilitator eller oplægsholder
• Hvilken rolle, deltagerne forventes at spille, og om der er tale om styret eller ustyret (fri) netværksdannelse:

Overvej grundigt, hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte punkt. Tænk over, hvordan deltagerne vil reagere på de enkelte temaer og de aktiviteter, du har planlagt. Juster om nødvendigt din tidsplan og de aktiviteter du har planlagt, så du mener, at I kan nå igennem de enkelte punkter til den afsatte tid.

Kast et blik på MødeMålenes prioritering

Når programmet for dit netværksmøde er færdigt, og alle MødeMålene er klare, så se på mødets helhed, og overvej:

• Er punktet(erne) med de(t) vigtigste MødeMål højest prioriteret?
• Hvis tiden skrider, hvilke to punkter og MødeMål er så de vigtigste?
• Har du afsat tilstrækkelig tid af til de enkelte punkter, så målene kan nås?
• Har du taget hensyn til MetaMålene?

Dette indlæg er hentet fra “Guiden Netværksmøder” fra nedenstående værktøjskasse