Lille spejl på væggen der, hvilket møde er smukkest i landet her?

Man behøver ikke at mødes i Spejlsalen i Tivoli for at holde et spejlvendt møde.

Spejlvendte møder kan holdes i alle typer af mødelokaler. Det spejlvendte handler nemlig om mødets indhold og proces – ikke dets fysiske rammer.

Et spejlvendt møde eller kursus går i al sin enkelthed ud på at:

1. Give deltagerne den information, de skal have før mødet i stedet for på mødet.

2. Sørge for at deltagerne på mødet sammen bearbejder den information, de har fået, på en hensigtsmæssig måde i forhold til mødets mål.

Der er mange måder at give deltagerne den nødvendige information før mødet på. Oplagte muligheder er fx foredrag på video, webinars, præsentationer (power points, prezi osv), osv.

Udover at bede deltagerne se fx en video kan man bede dem besvare nogle spørgsmål eller løse en enkel opgave som forberedelse til mødet -hver for sig eller sammen med en anden deltager. Det at forberede sig før mødet sammen med en anden deltager styrker også engagementet og ejerskabet for mødet.

Når deltagerne får informationen før mødet, er der masser af tid til deltager interaktion på mødet. Og der er jo ingen der siger at man på et spejlvendt møde behøver at gå glip af at opleve EKSPERTEN man så på videoen før mødet – LIVE. Nu i en ny rolle dog. For eksperten har nu GUIDE skiltet på, hun er jo færdig med at øse af al sin viden. Nu skal hun guide deltagerne til hvordan de sammen kan bearbejde den information, hun har givet dem, til noget de selv – og mødets ejer – kan bruge.

 

Det er ikke gjort med spørgsmål & svar i plenum. Deltagerne har jo forberedt sig. De har set videoen. De har tænkt over, hvad de selv kan bruge information fra videoen til. Nu har de brug for at få vendt deres tanker med de andre deltagere. Få nye synsvinkler og synspunkter, så de sammen kan transformere informationen til egen viden. Det er den proces, Eksperten nu skal guide deltagerne i. Det er langt fra alle eksperter der egner sig til det. De er jo først og fremmest eksperter i et fagfelt. Derfor skal man i det spejlvendte møde være i tæt dialog med eksperterne, for at afklare, om deltagerne er bedst tjent med, at det er Eksperten, eller en anden, som skal fungere som Guide under mødet.

Hvis Guiden skal være en anden, kan Eksperten besvare spørgsmål være i dialog med deltagerne. Når det passer ind i mødets proces forstås.