Luk op for netværksdannelsen med nøglerne

Nøglen til villaen eller lejligheden eller skurvognen. Nøglen til audien eller budcyklen. Nøglen til kontoret eller skuret eller kajakklubben.

De fleste af os har mange nøgler med hvor vi går og står. Nøgler som siger meget om den måde, vi lever vores liv på, vores værdier.

Nøgler som vi bruger hver dag, og nøgler som bare stadig er med i nøglebundtet selvom det er år siden, de sidst var i brug. Den fine, skinnende nøgler fra den nye lås på hoveddøren og den ridsede rustne nøgle som vi fik med den brugte cykel, vi købte på dba.

Vores nøgler giver i mere end en forstand adgang for os og til os. Derfor er de geniale i en netværkssammenhæng.

 

Få adgang til hinanden i Nøgleringen

Når I får brug for at booste netværksdannelsen i jeres nye eller etablerede netværk, så afsæt fx 15 minutter til denne enkle aktivitet som bare virker og får smilet frem!

Gør sådan her:

1. Bed deltagerne stille sig i en ring/rundkreds med deres nøglebundt i hånden. Er I flere end 15 deltagere så lav flere cirkler.

2. Stil dig i midten af ringen og fortæl så på 1-2 minutter om dine nøgler. Hvis du har mange nøgler så vælg de vigtigste, eller endnu bedre; de sjoveste. Vis nøglerne frem og fortæl hvad du bruger dem til, en for en.

3. Bed den næste deltager gå ind i ringen og gentag. Sørg for at holde tiden så alle kan nå at komme på.

4. Når alle har været på i nøgleringen: Tal om hvad I fik ud af det, bare 3 minutter.

5. Evt.: Bed nu deltagerne finde sammen med én, hvis nøgler de synes, var særligt overraskende eller sjove. Max 5 minutter.

6. Lav gerne nøgle cirklen op til en forlænget pause så I kan ride videre på netværks-nøgle-energien.