Få succes med matchmaking i netværk og klynger – ny håndbog

Matchmaking og succesfuld brobygning i klynger og netværk - AZENA med i ny håndbog

Nu har de danske klynge- og netværkssekretariater fået en ny håndbog til deres arbejde med matchmaking. Håndbogen er udarbejdet af Cluster Excellence Denmark og er blevet til på baggrund af input fra en række danske klyngesekretariater. AZENA, som gennem årene har samarbejdet med flere klynger og netværk, har bidraget til bogen med en metode til engagerende og effektiv videndeling.

Håndbogen henvender sig til dig, som arbejder med matchmaking i et af de mere end 50 danske sekretariater for klynger og innovationsnetværk. Her er fokus på at matche private virksomheder med offentlige organisationer og vidensinstitutioner, med henblik på at skabe innovation, vækst, velstand og flere jobs. Dette refereres ofte til som Triple Helix.

Håndbogen er imidlertid også interessant for dig, som gerne vil have succes med matchmaking i netværk, konferencer og kongresser hvor det at få nye erhvervsrelaterede kontakter er en vigtig del af deltagernes incitament for at være med.

Sådan bruger du håndbogen

Bogen indledes med en introduktion til matchmaking som en service som de danske klynge sekretariater (og andre) kan bidrage med til deres medlemmer og deltagere.

Her præsenteres også nogle af de forudsætninger, overvejelser og praktiske værktøjer, der kan bane vejen for succesfuld matchmaking.

Derefter når du til bogens kerne som er udvalgte metoder og værktøjer til matchmaking, som du kan bruge til arrangementer og forløb. Det er her du finder AZENAs anvisninger til hvordan du kan designe og facilitere videndeling og relationsudvikling på dit arrangement eller i dit netværk som en kombination af tre grundtyper af aktiviteter

Bagerst i bogen finder du det danske klyngelandskab i august 2017.

Svært at måle effekten af matchmaking

Uanset om man arbejder med matchmaking som klynge, forening eller netværk er det vanskeligt at vide, hvornår man har opnået succes, fordi det ofte er svært at måle og opgøre effekten.

Nogle effekter viser sig måske hurtigt i form af nye og/eller utraditionelle samarbejder og innovationer. Andre effekter af matchmaking materialiserer sig måske først mange år efter, eller spores måske aldrig tilbage til den klynge, netværk eller konference som dannede grundlaget for den pågældende matchmaking.

Derfor er det vigtigt at følge op og identificere succesfulde matches, så de kan bruges som rollemodeller og succeshistorier også for at se på, hvad der gik forud så man kan lære af det, som gik godt.

11 anbefalinger til at få succes med matchmaking

Her følger nogle anbefalinger til succesfuld matchmaking på arrangementer, hvoraf flere er fremkommet med inspirationen fra håndbogen.

 1. Kend dine medlemmer eller deltagere godt, og sørg så vidt muligt for at du selv/I opbygger gode relationer til hver af dem. Det er her I får viden om medlemmernes og deltagernes behov og får øje på det gode match. Fokusér på at opbygge tillid i relationerne, så kan I arbejde hurtigere og mere effektivt.
 2. Hav selv god indsigt i det respektive faglige felt, som I arbejder indenfor så I kender grundlag, værdikæde mm. for matchmaking.
 3. Sørg for at have et godt CRM-system som kan hjælpe med overblikket, både i forhold til planlægning af, hvem der skal møde hvem, og til at notere den enkelte deltagers og virksomheds viden, kompetencer, ønsker og behov. Det er her, du kan trække lister, søge på faglige kompetencer og interesser mv.
 4. Brug eksisterende tilmeldings-/datingsystemer til selve arrangementet, det gør administrationsarbejdet og matchmakingen lettere. Overvej om I har brug for et system, som også kan stimulere kontakt mellem deltagerne før og efter arrangementet.
 5. Vær skarp på målgruppen, og sørg for at tænke deres behov og udbytte ind fra start. Uanset hvem de er, så skal de have et udbytte af at deltage i det pågældende match, og de skal kunne se den umiddelbare og konkrete værdi af det. Dette skal være klart for dem allerede i invitationen eller dagsordenen.
 6. Sørg for den rette forplejning. Den skal være let at balancere rundt med så man kan netværke undervejs, og nem at komme til. Vælg gerne et utraditionelt indslag som kan stimulere til kontakt og noget fælles at tale om, se fx fremtidens mødeforplejning knaser.
 7. Giv pause tid til den uformelle matchmaking, både i forbindelse med almindelige pauser og netværksfrokoster og -middage. Indflet gerne sidstnævnte i et fagligt program før og efter, så deltagerne ikke fristes til at smutte. Husk at det er forbudt at stjæle pause tid fordi indlægsholderne og facilitatorer ikke kan holde tiden. Overvej om deltagerne skal inspireres til at mødes på kryds og tværs i pausen så også de mindre modige får en anledning til at opsøge personer, som de ikke kender.
 8. Placér deltagerne strategisk og giv dem farver, så andre nemt kan se, hvor de kommer fra, fx gult navneskilt hvis de er fra en kommune. Det gør det lettere i pauserne at komme i snak med de ’rigtige’. Lav bordplaner med navne eller farver. .
 9. Prioriter de fysiske møder, når det er muligt, men vær klar til at arrangere virtuelle møder for at nå længere ud til flere på kortere tid. Med det rette virtuelle møde design og deltager sammensætning kan et møde online være et effektivt alternativ til det fysiske møde – også når det kommer til matchmaking
 10. Prøv med tidlige morgenmøder, de er nemme at indpasse for de fleste og i mindre risiko for at blive nedprioriteret, når arbejdsdagen løber løbsk
 11. Følg altid op på møder, arrangementer, projektforløb for at få en fornemmelse af, om der blev skabt nogle match – og hvem du skal følge op på. Både for at hjælpe dem videre, og for selv at få en god historie om udbyttet af matchet.

Værktøjer til matchmaking

Den sidste del af Håndbog for matchmakere. Metoder og værktøjer til succesfuld brobygning i klynger og netværk består af konkrete værktøjer som på hver deres måde kan bruges til matchmaking.

I dette afsnit finder du bl.a. AZENAs input til hvordan du kan optimere også match making på dine arrangementer ved at designe og faciltere dem som den rette kombination af tre typer aktiviteter.

Find håndbogen her