Når samarbejdet foregår på video – nyt CIRCD forskningsprojekt

Fokuserede og levende virtuelle møder, kursus

Hvad sker der, når fagfolk bruger video medieret interaktion? Hvad fungerer godt og mindre godt, og hvordan kan vi forbedre denne form for praksis? Dette er spørgsmålene i et nyt forskningsprojekt som CIRCD (Centre for Interaction Research and Interaction Design, Københavns Universitet) står for.

Det tværfaglige forskningsprojekt ser på hvordan professionel brug af video påvirker den menneskelige interaktion:

  1. Hvordan løser deltagerne i video-medieret interaktion institutionelle opgaver?
  2. Hvilke udfordringer møder de?
  3. Hvordan kompenserer de for manglerne?
  4. Hvordan relaterer de sig til hinanden, og opbygger den fornødne tillid i samarbejdet?

Dataindsamlingen, som består af optagelser af video interaktion hos samarbejdspartnerne indenfor tele sundhed og social service er påbegyndt:

Among our collaborators are Carecenter at Municipality of Esbjerg who aims to become leaders in virtual home nursing and also partake in the iTrain project that focuses on tele-rehabilitation of people with COPD in their own homes, and Citizen Service at Municipality of Copenhagen who are frontrunners in the area of virtual citizen service, implementing welfare technology and training officials ensuring that all citizens in Copenhagen have access to the possible services.

Forskningsprojektet som har modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN har mere end 20 faglærte feltarbejdere tilknyttet. Arbejdet med video-etnografi, kontekstuelle undersøgelser og interviews er netop påbegyndt, så vi venter spændt på de første resultater.

Se mere om projektet og Centret her