NetværksFacilitator+ Din læring Dit netværk: Netværksværktøj

Dit medlemskab inkluderer 2 “store” værktøjer/guides (fx en RUTE) samt 10 “små” værktøjer (fx et AKTIVITETSKORT) i indeværende år.

Se samtlige netværksværktøjskasser her, og nedenfor værktøjer/guides fra de 4 største netværksværktøjskasser; Netværkskufferten, NetværksPakken, MødeBoxen 3© og NetworkBox:*
1) RUTER: En slags dagsorden, som holder jer på sporet på møderne
2) AKTIVITETSKORT: Øvelser/dialogmetoder til møderne
Egner sig til antal (deltagere i netværket/minutter) fx (5-18/120-180)

RUTER 
– Ruten for 1. netværksmøde (5-18/120-180)
– Ruten for 2. netværksmøde (5-18/120-180)
– Ruten for efterfølgende netværksmøder (5-18/120-180)
AKTIVITETSKORT TIL STYRET DIALOG
Mødets start – Check ind
– Hils gående (5-/10)
– Hils med symbol eller produkt (5-/20-30)
– Hils med tegninger (5-/20-30)
– Hils på sidemanden (5-/10)
– Mine mål for mødet (5-/4)
– Mødets spilleregler  (5-/15)
– Netværkskortet, del 1 (optakt) (5-/3)
– Runde med energi (5-/10-15)
– Runde med pral (5-/10-15)
– Runde med kvaj (5-/10-15)
– Ting til fælles (5-/10-15)
Under mødet – Debat
– Byt stole (5-/20)
– Mini-grupper: Kom mere i dybden (5-18/10-15)
– Nu til nyt emne (5-/5)
– Spørgsmålsstafetten (5-18/3-10)
– Sum med sidemanden (5-18/10)
– Sum om pointer (5-/10-15)
– Tapas  (5-/5-10)
– Tænk og skriv i tavshed (5-18/5-10)
Under mødet – Sparring
– Få fakta på bordet (5-/10-15)
– Interview hinanden (5-/30-60)
– Sparring i Konsulenthjul (5-18/30)
– Sparring med filter (5-/20-40)
– Sparring med HV-spørgsmål (5-/6-10 /runde)
– Sparring med mange input (5-/5-10)
– Sparring med omvendt stol (5-/8-10/ person)
– Walk and talk (5-/30-45)
Under mødet – Videndeling og netværksdannelse
– Byt stole (5-/20)
– Din bedste oplevelse (5-/15-20)
– Elevatortalen (5-/10)
– Gå glad ud af døren (5-/5)
– Hils gående (5-/10)
– Hils med symbol eller produkt (5-/20-30)
– Hils med tegninger (5-/20-30)
– Hils på sidemanden (5-/10)
– Netværkserfaringer (5-/10-15)
– Spørg og skab relationer (5-/5-10)
– Ting til fælles (5-/10-15)
– Tip til hinanden (5-18/5)
– Videnbasar (5-/10-15)
– Videnbasar – alle hører alle (5-/30)
– Walk and talk (5-/30-45)
Under mødet – Netværkets trivsel
– Leveregler: Aftal jeres leveregler (5-18/10)
– Netværket udadtil: Øv præsentation (5-18/20-30)
– Netværksråd: Tal om god netværksadfærd (5-18/10-15)
– Roller i netværk; styrker og svagheder (5-18/30-60)
– Tag pulsen på netværket (5-18/15)
– Tre oplægsformer, fordele og ulemper (5-18/10-20)
Mødets slutning – Check ud
– Andres bidrag (5-/2-3)
– Bidrag: Fokusér på eget bidrag (5-18/2-3)
– Det gode, og mulige forbedringer (5-18/10)
– Eget bidrag (5-/2-3)
– Forandring: Det skal gøres anderledes (5-18/2-3)
– Gå glad ud af døren (5-/5)
– Handling i næste uge (5-/5)
– Hurtige pointer (5-/10)
– Hvordan var dette møde? (5-/10)
– Modtag: Fokus på andres bidrag (5-18/2-3)
– Netværkskortet, del 2 (afslutning) (5-/5)
– Nåede jeg mine mål? (5-/6-10)
– Sum med sidemanden (5-18/10)
– Tip til hinanden (5-18/5)
– Tænk og skriv i tavshed (5-18/5-10)
AKTIVITETSKORT TIL PAUSER OG MÅLTIDER
– Farve-fæller (5-/10-20)
– Lært siden sidste pause (5-/10-30)
– Mobil frokost (5-/45)
– Netværksbingo (5-/15-30)
– Running lunch (5-/40-60)
– Ting til fælles (5-/10-15)

ENGLISH
ROUTES
– Route for 1. meeting 
(5-18/120-180)
– Route for for 2. meeting (5-18/120-180)
– Route for the following meetings (5-18/120-180)
ACTIVITY CARDS – CONDUCTED DIALOGUE
Meeting starts – Check in
– Round of bragging (-18/10-20)
– Round of fools (-18/10-20)
During the meeting – The wellbeing of the network
– Values and code of conduct  (-18/20)
During the meeting – Topic debate
– Now to a new subject (5-/5)
– Mini-groups (5-/10-15)
– Buzz with neighbour (5-/10-15)
– Think and write in silence (5-/5-10)
– Walk and talk (5-/15-30)
During the meeting – Knowledge sharing and networking
– Round with bragging (5-/10-15)
– Round of fools (5-/10-15)
– Walk and talk (5-/15-30)
– Knowledge bazaar (5-/30-40)
During the meeting – Sparring
– Consultancy wheel (5-/30)
– Reverse chair (5-/8/person)
– Lots of input (5-/8/person)
– Open questions (5-/8/person)
Meeting ends – Check out
– Contribution (my own) (5-/2-5)
– Contributions from others (5-/2-5)
– How was this meeting? (5-/5)

*NB! Hvis du er medlem af Netværk for NetværksFacilitatorer (LINK), har du også adgang til de metoder, som I selv har lagt ind i gdrev.