Fra netværksmøde til effektuering med udbyttekort

Fra netværksmøde til effektuering med udbyttekort

Når du som leder opfordrer/lader din medarbejder (til at) deltage på møder i faglige, professionelle netværk, så er det natuligvis, fordi du gerne ser, at både din medarbejder og din organisation vokser af det.

Lærer noget, som I kan bruge til at gøre noget nyt.

Gøre noget bedre. Hurtigere. Lettere.

Eller holde op med at gøre noget.

Nogenlunde sådan ser du sikkert også på det som netværksdeltager, omend din faglige udvikling og det at møde fagfæller måske fylder lidt mere.

Som netværksfacilitator eller -ansvarlig er du nok mest optaget af at netværksdeltagerne er tilfredse og møder op.
At deres faglige (og sociale) udbytte er stort nok til, at de fortsætter i netværket, og kan bevise værdien af deres netværksdeltagelse for en eventuel leder.

I har altså alle brug for at inspirationen fra netværksmødet bliver til håndfaste resultater i deltagernes bagland.

Det kan du som netværksfacilitator hjælpe dine netværksdeltagere med.

Check ud med udbytte kort

Selv i denne digitale tidsalder er mange af os vilde med noget håndgribeligt. Noget vi kan røre ved, holde i hånden; en “take away”.

Et fysisk “take away” udbyttekort kan hjælpe os med at huske  inspirationen fra mødet, og den kontekst, udfordring, opgave eller person vi på mødet tænkte at inspirationen var relevant for.

Et udbyttekort kan også hjælpe os med at huske netværket, og vise det frem for  omverdenen (branding).

Derfor kan du som netværksfacilitator med fordel give dine deltagere sådan et udbyttekort ved mødets afslutning.

Du laver det nemt på fx A5 karton (på højkant, gerne farvet)*:

  1. Skriv øverst netværkets navn og gerne illustration/billede. Afsæt evt. plads til at anføre netværksmødets tid og sted.
  2. Lav derefter bokse med tekster som
    1. De tre vigtigste pointer for mig:
    2. Når jeg kommer hjem, vil jeg:
    3. En kollega, som jeg vil dele inspirationen fra mødet med

* Se eksemplet ovenfor, som er Roskilde Bibliotekernes BOK netværk (BrugerOplevet Kvalitet).

Giv ved mødets afslutning deltagerne 5 minutter til at udfylde deres udbyttekort, og gerne også 5 minutter til at fortælle hinanden lidt om det, de har skrevet på kortet.

Mind deltagerne om at I følger op på udbyttekortene det kommede møde. Og lad dem evt tage et foto af deres kort og maile det til sig selv, dig som netværksfacilitator og evt en kollega.

Følg op på effektuering på det efterfølgende møde

På det efterfølgende møde så start med en tidstyret runde, hvor I følger op på effektuering af det, deltagerne selv skrev på deres udbytte kort. Afsæt fx et minut pr deltager.

På den måde bruger I netværket til at holde hinanden fast på at inspirationen fra netværksmøderne bliver omsat til praksis. Bliver brugt til at gøre noget nyt. Noget bedre. Hurtigere. Lettere. Eller holde op med at gøre noget.

Tak for spændende samarbejde med Roskilde Bibliotekernes 13 netværk, hvoraf flere bruger ovennævnte udbyttekort. Pt er vi i gang med at evaluere netværksdeltagernes udbytte, og om et år følger vi op med evaluering af effekten af netværkene på biblioteker og brugere. Netværkene er både rolle og tema baserede fx. Digitale kontaktpersoner og Administrationsansatte hhv. Børnebiblioteker og Netmedier.