Ny undersøgelse: Evaluér undervisningen sammen, og gør uddannelsen mere attraktiv

Møder og konferencer som strategisk værktøj til værdiskabelse og branding

Undervisningen på erhvervsskolerne skal kvalitetssikres og videreudvikle så erhvervsuddannelserne bliver et mere attraktivt uddannelsesvalg for de unge. Derfor samarbejder flere og flere undervisere på erhvervsskolerne om undervisningen i teamet.

Indtil videre handler samarbejdet dog mest om at forberede undervisningen, mens samarbejdet om at evaluere undervisningen halter langt bagefter, viser en ny undersøgelse af teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde 27. september 2016:

Få taler med team om, hvordan deres undervisning er blevet evalueret

Kun 36 % af underviserne taler med deres team om resultater fra evaluering af deres undervisning, og kun 15 % overværer andres undervisning for at give feedback. Dette skal ses i lyset af, at 85 % af lederne og 60 % af underviserne mener, at netop samarbejdet om evalueringen kan styrke kvaliteten af undervisningen markant.

Undersøgelsen identificerer fem elementer, der har betydning for, om underviserne oplever et fagligt pædagogisk udbytte af at arbejde sammen med andre undervisere i et team:

1.    Tydelig retning for samarbejdet
2.    Klar ansvarsfordeling mellem leder og team
3.    Teamet er fælles om undervisningen
4.    Kompetenceudvikling i teamet
5.    Gode sociale relationer.

I undersøgelsen er der en række gode råd til både ledere og undervisere som også kan inspirere andre undervisningsmiljøer.

Se mere her.