Møde kurser & forløb

Aktiver og ligestil de fysiske og virtuelle deltagere på jeres arrangementer

Nå bredere ud med jeres fysiske gå hjem møder og events, og få de virtuelle kollegaer med på jeres fysiske møde: Gør det attraktivt og interessant at deltage virtuelt, og ligestil de virtuelle deltagere med de fysiske med enkle faciliterings tricks og digitale virkemidler.

Fokuserede virtuelle møder og conference calls

Få alle jeres deltagere til at bidrage aktivt, og udnyt tiden optimalt på jeres virtuelle møder, conference calls og videokonferencer. Etabler en ny digital mødekultur, hvor teknikken spiller, og alle er velforberedte og er “på” under hele mødet.

Engagerende og effektive møder

Forøg udbyttet af jeres tilbagevendende møder markant, og brug mindre mødetid. Design en effektiv og engagerende mødeproces. Du arbejder med et team-, afdelings-, bestyrelsesmøde eller lignende.

Levende konferencer – med moderne mødeteknologi

Gør jeres arrangementer engagerende, netværksfremmende og udbytterige. Involver deltagerne ansigt-til-ansigt og med mødeteknologi, og optimer udbytte, koncentration og netværk.

Bedre videndeling på mødet

Skab optimale rammer for at deltagerne kan transformere information til egen viden med enkle metoder. Fokusér dialogen, sæt tid på, og lad de rigtige personer tale sammen.

Ansvarlige og aktive mødedeltagere

Bidrag som mødedeltagere til, at jeres møder bliver meningsfulde og effektive for alle. Få indsigt i hvordan I kan samarbejde og hjælpe mødelederen, så I får nogle gode møder.

 

Effektivt distance samarbejde

Viden og enkle metoder til jeres samarbejde og læring på distancen – også på tværs af kulturer. Vær ops på den fysiske, operationelle og emotionelle distance, og styrk jeres daglige arbejdsfællesskab. Brug bevidst de rette medier til jeres interaktion og kommunikation, og skab tillid i relationerne.