Møde værktøjer

MødeBoxen 2.1© – Tilbagevendende møder

Mødeboxen 2.1© er en værktøjskasse til effektive møder; afdelings-, bestyrelses-, projekt- og andre tilbagevendende møder. Engager deltagerne fra start, og nå det I skal til tiden.

MeetingBox 2.1© – Meeting toolbox

MeetingBox 2.1© – use the meeting toolbox to increase the engagement and output of team meetings, divisional meetings, steering commitee meetings and other recurrent meetings

MødeBoxen 4© – Fokuserede & levende online møder

MødeBoxen 4© er en værktøjskasse til at planlægge og lede virtuelle eller online møder. Planlæg mødet trin for trin, så mødet bliver effektivt, og deltagerne holdes til ilden og forbliver engagerede.

MeetingBox 4© – Your virtual meeting toolbox

MeetingBox 4© is your virtual meeting toolbox. Plan and lead efficient digital meetings step by step, and make the participants concentrate and participate all way through.

MødeBoxen 1.1© – Ypperlige arrangementer

MødeBoxen 1.1© er værktøjskassen til planlægning og facilitering af jeres arrangementer og konferencer. Stil skarpt på målene og design en involverende og effektiv mødeproces.

MeetingBox 1.1© – Your conference toolbox

MeetingBox 1.1© – your conference toolbox to optimize your arrangements. Planning, design and facilitation step-by-step.

VidendelingsKassen© – videndeling på møder

VidendelingsKassen© er til de møder, hvor videndeling er det primære formål, og hvor deltagerne mødes ansigt til ansigt eller online.

MødeModellen© – Mødets alt i ét

Optimer jeres møder én gang for alle: Lav en MødeModel, så får I effektive og engagerende møde med minimal forberedelse. Med MødeModellen har du alt i ét.

MødeDugen© – Mødedeltagernes 12 møderåd

MødeDugen© bruger du til at sætte fokus på mødedeltagernes rolle på mødet på en let, seriøs måde. Læg dugen på bordet, og lad deltagerne kaste terningen og arbejde med de 12 MødeRåd.

Skole-hjem værktøj – 5 til samarbejdet

De 5 værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Kan anvendes af alle skoler, uanset antal tosprogede elever.

Konsulentværktøj

Idéudvikling, Konfliktafdækning, Find viden og Ressourcer, Fundraising, Møder og arrangementer, Projektplan,  Faglige netværk, Bliv synlig og attraktiv, Rekruttering af frivillige og Erfa-/selvhjælpsgruppe.