Planlæg efter netværkets type og mødernes MetaMål

Når du skal planlægge dit netværksmøde, så husk netværksmødernes MetaMål, altså det I gerne vil opnå med møderne, på tværs af de enkelte netværksmøder.

Netværksmødernes MetaMål afhænger af netværkets formål, og det deltagerne skal have ud af at være med, altså deres udbytte.

To typer MetaMål for de to grundtyper af netværk

Der er to grundlæggende typer af netværk, hvor deltagerne mødes ansigt til ansigt; netværksgrupper og inspirationsnetværk. MetaMålene for de to netværksmødetyper er forskellige:

Netværksgruppens MetaMål

I Netværksgruppen er der op til 15 deltagere, og gruppen er ofte lukket for nye deltagere i perioder. Her kender alle deltagerne hinanden, og fortroligheden, tilliden, trygheden og forpligtelsen overfor hinanden er et bærende element. Her er mødernes MetaMål at: Deltagerne deler erfaringer, får og giver hinanden sparring, og inspirerer og lærer af hinanden

Inspirationsnetværkets MetaMål

I Inspirationsnetværket er der flere end 15 deltagere, nogen gange op til flere hundrede.

Inspirationsnetværket kan både være åbent og lukket for nye deltagere. Deltagerne kender sjældent hinanden, dels fordi der er så mange, og dels fordi det er forskelligt, hvem der dukker op til møderne. Dermed er fortroligheden og forpligtelsen overfor hinanden begrænset. Her er mødernes MetaMål at: Deltagerne får ny inspiration, oplevelse og spænding, og mulighed for at skabe nye kontakter. Salg kan også være et mere eller mindre eksplicit MetaMål.

Disse tips er fra værktøjskassen, se nedenfor