Praice, jobsøgning og netværk – lad dem du kender tegne dit portræt

Praice, jobsøgning og netværk - lad dem du kender tegne dit portræt

Det kan være svært at skille sig ud fra de mange andre kandidater, der i deres ansøgning beskriver sig selv som både selvstændige, gode til at samarbejde, fleksible og stålfaste – og som viser deres perfekte liv på Facebook. Så nu kommer platformen Praice hvor dem, du kender, anonymt kan anmelde dig ud fra fastlagte parametre, som du og virksomheden kan bruge til jobsøgning hhv. kandidatudvælgelse.

Få dit netværks fingeraftryk på din jobsøgning

Formålet med, at det er dit netværk som skal fortælle, hvem du er, er at få tegnet et mere sandfærdigt portræt af din personlighed, som kan bruges, i første omgang ifm. jobsøgning.

Praice kan måske også vise sig at være særligt interessant for unge, som endnu ikke har et langt CV, fordi de med deres Praice profil kan skille sig ud fra mængden.

Praice bliver da også fulgt med interesse af fx personalechefer, fordi man let kan søge efter kandidater med nogle specifikke personlige kompetencer og dermed har mindre brug for personlighedstests, som kan være både dyre og besværlige.

Airbnb og GoMore praiser også Praice

På sigt er Praice måske også interessant i forbindelse med andre online services som Airbnb og GoMore, hvor fx en udlejer gerne vil vide mere om den potentielle lejer eller vise versa.

Det at ens netværk kan anbefale én, kender vi fra fx LinkedIn, hvor man med et klik kan ”endorse” en bekendt for en bestemt kompetence – måske i forventning om at modtage en ditto, da det ikke er anonymt.

De 5 kategorier, som dit netværk vurderer dig på

Vurderingerne på Praice derimod, er anonyme. Ifølge Andreas Dencker Christiansen, som står bag Praice, skal man dog hverken forvente at andre stiller én i et rosenrødt hhv. dårligt lys, når man lader dem vurdere én inden for de fem kategorier:

  1. Kernen i ens personlighed (f.eks. om man primært er skeptisk eller optimistisk)
  2. Hvordan man tænker (f.eks. praktisk eller kreativt)
  3. Hvad der driver én (f.eks. samarbejde eller konkurrence)
  4. Udstråling (f.eks. om man er meget oprigtig eller mere snu)
  5. Hvordan man interagerer med andre mennesker

Læs hele artiklen her.