Privatlivspolitik

Når du besøger vores website, indsamles oplysninger, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker det, så slet/bloker for cookies (se nedenfor) eller lad være med at bruge websitet. Se nedenfor hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies” til at indsamle oplysninger. En Cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Du kan slette eller blokere Cookies, men så risikerer du, at websitet ikke fungerer optimalt, og at du ikke får adgang til indhold.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der kan omfatte: google-analytics.com

Hvorfor har vi en persondatapolitik?
Fordi vi behandler persondata. AZENA er i visse situationer dataansvarlig, så vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi har en fair og gennemsigtig databehandling
De persondata, som kunder stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål. Vi indhenter som udgangspunkt ikke data om kunder fra andre, fx en leverandør, myndigheder eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser vi den pågældende kunde om det senest 10 dage efter. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente disse persondata.

Vi anvender de persondata, som kunden giver os
– for at vi kan løse den aftalte opgave.

Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige
– i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen, dvs.løse de opgaver, som er aftalt med kunden. Formålet er afgørende for, hvilke typer data om kunden, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som kunden skal oplyse.
Hvis vi ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi kunden om det nye formål og beder om kundens samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi kunden om dette.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
For at beskytte kunder mod at uvedkommende får adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som sikrer, at kun de personer for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om kunder, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant. Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunden oplyse os om relevante ændringer i data.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Vi videregiver ikke persondata uden samtykke fra vedkommende, med mindre vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af websitets indhold.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at få dem rettet eller slettet ved at skrive til: lhj@azena.dk.

Websitet ejes og publiceres af:
AZENA ApS