Engagerende og effektive møder

Forøg udbyttet af jeres tilbagevendende møder markant, og brug mindre mødetid. Design en effektiv og engagerende mødeproces. Du arbejder med et team-, afdelings-, bestyrelsesmøde eller lignende.

Emnerne på kurset:

 • Mødekultur og –struktur. Hvad er godt – og hvad vil vi helst være foruden?
 • Husk mødernes MetaMål
 • Gør MødeMålene krystalklare
 • Giv deltagerne ordet fra start og 80% af tiden
 • Planlæg mødets tre typer aktiviteter
 • Vælg gruppestørrelse og sammensæt deltagerne
 • Variér og forny møderne
 • Check ind – skab fokus og nærvær
 • Check ud – fokuser på udbytte og energi
 • Lav en klar og attraktiv dagsorden
 • Inviter de rigtige, og gør dem deres forberedelse klar
 • Stil skarpt på mødets rammer
 • Fordel mødets opgaver og kasketter
Nu er alle 30 medarbejdere engagerede og aktive på vores kontormøder. Vi har fundet en form, hvor alle deltagerne spiller en aktiv rolle fra mødets start, og et fagligt indhold som alle kan bidrage til uanset arbejdsområde. Vi er flere, som deler ansvaret for mødernes indhold og proces, og rollen som indlægsholder og processtyrer går på omgang. Vi sørger for at fordele deltagerne ved borde, så de får talt med hinanden på kryds og tværs afhængigt af det, som skal foregå.

Danmarks Statistik, Kirsten Balling, Kontorchef, Nationalregnskab

Vores ledelsesmøder er nu blevet meget bedre, og vores mødetid er halveret. Vi har fået mere fokus på forberedelse, afvikling og opfølgning. Vi lærte, hvordan vi kunne forbedre vores møder - hands on. Vi fik også feed back på vores mødeledelse via observation under møderne.

KU, Forskning & Innovation, Kim Brinckmann Vicedirektør,

Det var et virkelig godt kursus. Jeg fik mange gode ting med mig hjem. Nogle af dem har jeg allerede har haft stor succes med, og andre vil jeg implementere lidt efter lidt.

CBS, Office of external affairs, Jannie Henriksen, Career Event Manager

Kurset var i sig selv eksemplarisk for ”det gode møde”. Jeg hæftede mig ved de forskellige møderoller, og vil fremover uddelegere og eksplicere rollerne. En anden pointe var MødeMålene, som omdrejningspunkt for mødeaktiviteten og deltagernes deltagelse. Jeg fik også skærpet min opmærksomhed på læringsstile, så mødets struktur og tilrettelæggelse kan understøtte deltagerne i at fastholde koncentrationen.

Hvidovre Ungdomsskole, Charlotte Klæbel, Afdelingsleder.

Pris

JERES EGET FORLØB: Ring om pris for et konkret arrangement, eller udviklingsforløb med fx rådgivning, værktøjer, observation & opfølgning.
KURSUS: 3.600/15.000

ekskl. moms for hhv. en deltager/jeres eget kursus + evt. udgifter til underviserens transport.

Bestilling

lineholstjensenazena@gmail.com / 2643 9095

Bestil / Ring mig op

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefon nr.

  Evt. bestilling; produkt & antal