Netværk for Online Learning Managers

For dig med det strategiske og praktiske ansvar for et internt Learning Management Systems (LMS). Få “hands on” inspiration til optimering af jeres digitale læringsindsats og samarbejdet med LMS leverandør og kollegaer.

Netværk for Online Learning Managers af interne Learning Management Systems (LMS)

I netværket får du konkrete ideer, råd og sparring fra andre der som dig har det strategiske udsyn, ansvaret og den praktiske indsigt i opgaverne forbundet med jeres LMS for kollegaer, medlemmer eller partnere.

På netværksmøderne tager vi afsæt i et Tema, som vi selv har valgt. Vi skiftes til at bidrage med Cases og få Sparring.

Eksempler på temaer til møderne:

 1. Engagerende, adoptive learning experiences og effektiv administration med AI
 2. Hvordan skal læringsstrategien levere værdi til forretningen? KPI’er, strategi, effektmåling (ROI) og ledelsens opbakning
 3. Communities, social sharing og læring
 4. Adoption: Hvordan får vi målgruppen til at lære det rigtige “just in case/time”?
 5. Content management på tværs af platforme
 6. Integration med andre systemer og platforme
 7. Hvordan får vi læringen til at ske administrativt og ressourcemæssigt optimalt
 8. Involvering af interessenterne;  kunderne, partnerne,”de lærende” m.fl.

Vi kommer fra vidt forskellige virksomheder, organisationer og LMS platforme, så der er masser af inspiration at hente. I vores lukkede LinkedIn gruppe, kan du dele viden og erfaringer med de andre netværksdeltagere i et fortroligt rum mellem møderne.

Praktiske oplysninger

Netværk for Online Learning Managers består af 10-18 deltagere.
Vi mødes 4 gange (pr år) á 3 timer virtuelt og enkelte gange evt. i København.

Hvis du skifter job, kan du beholde din plads i netværket til de møder, du er tilmeldt, så længe du kan bidrage til netværket. Din eventuelle afløser kan deltage perioden ud på samme møder.

Line Holst Jensen Online Learning Manager i Continia Software, og Netværksfacilitator i AZENA faciliterer møderne. Mere info på 2643 9095/ lineholstjensenazena@gmail.com.

*Dit fysiske eller virtuelle fremmøde er en forudsætning for din deltagelse i netværket. Kan du ikke møde op fysisk, kan du deltage virtuelt. Ved nedlukning af landet, afholdes møderne virtuelt.

9.000 kr. excl. moms (4 møder/år)
Kontakt: Line Holst Jensen (facilitator):
2643 9095 / lineholstjensenazena@gmail.com
Deltagelse aftales individuelt for at sikre det faglige niveau og fortrolighed.

Bestil / Ring mig op

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefon nr.

  Evt. bestilling; produkt & antal