Skole-hjem værktøj – 5 til samarbejdet

De 5 værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Kan anvendes af alle skoler, uanset antal tosprogede elever.

5 forskellige skole-hjem værktøjer

 • Skoleledelsen kan du som leder bruge til at planlægge og gennemføre en dialogproces, hvor I stiller skarpt på skole-hjem samarbejdet for at skabe en anerkendende skole-hjem-samarbejdskultur på skolen.
 • Forældredidaktik er til dig, der som lærer gerne vil have inspiration til det, du konkret kan gøre for at inddrage særligt nydanske forældre mere i deres barns læring og udvikling.
 • Teammødet leder teamet igennem en proces, hvor I som lærere taler om skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Der er fokus på, hvordan I kan gøre forældrene til medspillere og inddrage dem aktivt i deres børns læringsproces.
 • Forældremødet guider dig som lærer igennem planlægningen af forældremøder, hvor alle forældrene inddrages aktivt fra mødets start gennem dialog og aktiviteter.
 • Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget viser dig som lærer, hvordan du i samtalen kan gøre forældrene til medspillere, bringe deres kompetencer i spil, og formulere udviklingsmål for eleven sammen med dem.

De 5 skole-hjem værktøj er udviklet af AZENA og Amondo i samarbejde med 10 skoler i 7 kommuner med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet.

Pris

Få et tilbud

ekskl. moms og forsendelse.

Bestilling

lineholstjensenazena@gmail.com / 2643 9095

Bestil / Ring mig op

  Dit navn

  Din e-mail

  Dit telefon nr.

  Evt. bestilling; produkt & antal