Sådan engagerer Røde Kors Volunteer Trainers i nyt nordisk virtuelt netværk

Sådan engagerer Røde Kors Volunteer Trainers i nyt nordisk virtuelt netværk

Frivilligundervisere (Volunter Trainers) i Røde Kors Norge, Danmark og Finland har mange ting tilfælles og meget at lære af hinanden. Mange af dem vil også gerne mødes på tværs af landegrænser og kulturer, selvom der ikke er midler til at mødes ansigt til ansigt.

Nyt nordisk netværk

Derfor har Røde Kors Norge, Danmark og Finland samlet en projektgruppe af Volunteer Trainers der bl.a. er med til at udvikle bedst praksis anbefalinger og værktøjer til de nordiske frivilligundervisere. Ydermere har man etableret et virtuelt netværk på Facebook, hvor frivilligunderviserne kan mødes og udveksle erfaringer.

Svært at holde liv i et virtuelt netværk

Men da det kan være vanskeligt at få liv i og opretholde energien i virtuelle netværk, har man besluttet sig for Short & Sweet tidsafgrænsede netværksrum på Facebook, hvor hovedparten af frivilligunderviserne er aktive:

– Alle nordiske frivilligundervisere inviteres til Facebook siden “Nordic Volunteer Trainers”

– Der etableres 4-6 Facebook grupper, som hver har et konkret, udvalgt tema, som er relevant her-og-nu for frivilligunderviserne.

– Hver Facebook gruppe faciliteres af en Røde Kors netværksfacilitator, frivillig eller ansat, som bidrager med relevante indlæg og inviterer til og facilitere dialogen mellem frivillig underviserne.

– Hver Facebook gruppe faciliteres i en tidsafgrænset periode, for at sikre, at videndelingen og erfaringsudvekslingen om temaet er udbytterig for frivilligunderviserne og ikke “løber ud i sandet”.

Om et halvt år evalueres netværksaktiviteten bl.a. med henblik på at afklare udbredelse til andre (nordiske) lande.