Sæt ansigt på inden du netværker

 

Det er ikke for ingenting at fotos er omdrejningspunktet på Instagram, Snapchat og andre sociale netværks platforme.

Et billede siger mere end 1000 ord, siger vi. Det kan mange af os blive bedre til at lukrere på. Både når vi skal opsøge eller have med nye personer at gøre, og når vi vil understøtte netværksdannelsen før/efter arrangementer og netværksmøder:

1) Når du selv skal opsøge en ny person, eller bliver opsøgt at en, så kan du skyde genvej til den nye relation ved at finde et foto af vedkommende, og lade det indgå som en vigtig komponent i det billede, du så kan stykke sammen med andre komponenter som stemme, taleform, ordvalg, skriveform osv. Hvem er hun? Hvad er hun optaget af? Hvad kan jeg forvente? Med det kan du skyde genvej og hurtigere finde ind til kernen af det, I kan eller ikke kan sammen.

2) Når I skal mødes, eller har mødtes fx til en konference eller et netværksmøde med nye personer, så kan et foto også være det, der skaber forbindelsen. Før, fordi man så ved, hvordan den person ser ud, som man gerne vil i kontakt med (man har naturligvis forinden tjekket deltagerlisten for interessante hits). Efter fordi man måske ikke lige fik fat i navnet, eller bare fordi fotos hjælper hukommelsen på gled.

Og det lavpraktiske….

1) Du kan finde et foto af en person ved at søge på personens navn på Google og vælge ”Billeder” (i øverste bjælke). Herfra må du bruge udelukkelsesmetoden… og det er naturligvis nemmere hvis hende, du søger hedder Zabriza Rozenknopsk, end hvis hun hedder Pia Larsen

2) Du kan bede deltagerne uploade et foto når de tilmelder sig din konference eller det netværk du står for. Sørg for at de ved, at de bliver offentliggjort sammen med deres navn på deltagerlisten. Og husk at opfordre deltagerne til at bruge listen aktivt bøde før og efter konferencen/netværksmødet. Så har du gjort dit for at bane vejen for brobygning og for at de får brugt hinanden på kryds og tværs.

PS: Har du gættet foto rigtigt? Det er Harvey Keitel