Sæt dig i mødedeltagerens stol når du har planlagt netværksmødet

Når vi planlægger vores netværksmøder er vi tilbøjelige til at fokusere på vores egne behov som netværksmødeejere eller -ledere.

Sæt dig blandt mødedeltagerne

Det er derfor godt at prøve at forestille sig, hvordan deltagerne vil opleve de enkelte dele af mødet og mødet i sin helhed, når du har lavet det første udkast til mødeprocessen.

Oplev mødet som deltager

Når du har planlagt netværksmødet så tænk over, hvordan du tror, at deltagerne vil opleve de enkelte dele af mødet og mødet i sin helhed. Sæt dig i deltagernes stol, og oplev/forestil dig de enkelte dele i processen på selve mødet:

 • Er antallet af programpunkter passende, eller er der for mange (forskellige)?
 • Er det klart, hvad de enkelte programpunkter skal munde ud i, og hvilken rolle jeg forventes at spille i den forbindelse?
 • Forstår jeg instruktionerne?
 • Er der passager med envejskommunikation, hvor jeg mister fokus og koncentration?
 • Får jeg tilstrækkeligt med taletid og mulighed for at deltage aktivt med passende mellemrum?
 • Får jeg tilstrækkeligt med tid og muligheder for at tale med deltagere, jeg ikke kender i det faglige program og i pauserne (typisk i inspirationsnetværket)?
 • Får jeg tilstrækkeligt med tid og muligheder for at tale med dem, jeg kender og vedligeholde mine relationer?
 • Er der dele af mødeprocessen, som jeg oplever som energiforladt & uvedkommende?
 • Er min læringsstil tilgodeset; hvad hører og ser jeg, hvad får jeg rørt ved, hvordan får jeg bevæget mig – og er det nok?
 • Er der brug for flere pauser?
 • Ligger pauserne rigtigt i forhold til temaskift osv.? Får jeg et konkret fagligt udbytte med hjem?

Få flere idéer til hvordan du designer og faciliterer dit netværksmøde, se nedenfor