Simpel Kvalitativ Refleksiv – Evalueringsmetoden til JERES netværk

Simpel Kvalitativ Refleksiv - Evalueringsmetoden til JERES netværk

 

Her er evalueringsmetoden til jer, som gerne vil gøre det Simpelt, Kvalitativt og Refleksivt, når I tager temperaturen på netværket. Få et hurtigt overblik over, hvor I sammen og hver især kan sætte ind for at give netværket en spand kul.

Af Heidi Fredskilde Kisling, Senior Project Manager, Novo NordiskHeidi har siden 2007 været netværksansvarlig for globalt superbrugernetværk (rollebaserede og temabaserede) med fokus på at bringe mennesker sammen og skabe de bedste muligheder for at dele viden.

Evalueringsmetoden testet i netværk for netværksansvarlige

Vi brugte metoden forleden i Netværk for netværksansvarlige med stor succes.

Metoden er:

1. Simpel – I svarer kun på 4 spørgsmål

2. Kvalitativ– I får nuancerne med (ingen multiple-choice krydser)

3. Refleksiv – alle får overvejet egne forventninger, udbytte og bidrag. Ydermere styrker den ejerskabet for netværket.

Gør sådan her på et netværksmøde (30-60 min.):

a) Giv deltagerne 5-10 min. til at svare på følgende 4 spørgsmål:

  • 1. Hvad er mine forventninger til netværket?
  • 2. Hvad vil jeg gerne have mere af i netværket?
  • 3. Hvad bidrager jeg med i netværket?
  • 4. Hvad er mit udbytte af netværket?

De skal skrive deres svar ned på et stykke papir.

b) Lad deltagerne efter tur fortælle kort om deres svar på spørgsmål

  •  Skriv stikord på tavle el. lign. Opsummer til sidst om svarende er overensstemmende eller stritter i alle retninger.

Tag foto af svarene.

 

c) Gentag for spørgsmål 2.

d) Spørg, om der er nogen, der har lyst til at fortælle om deres svar på spørgsmål 3: “Hvad synes de, de bidrager med i netværket?” Husk at det kan være lidt følsomt at svare på, specielt hvis I ikke kender hinanden så godt. Giv gerne konkrete eksempler på forskellige typer af bidrag fx: ”Jeg deler ofte mine erfaringer om … som fx da jeg fortalte om…”. ”Jeg deltager altid på møderne” osv….”Jeg spørger aktivt ind, når andre fortæller om en udfordring” osv. Skriv stikord på en tavle el. lign.

Tag foto af svarene.

e) Lad deltagerne efter tur fortælle kort om deres svar på spørgsmål 4. Husk dem på at være konkrete, og giv dem et par eksempler, fx: Jeg fik …råd af jer som jeg brugte til at …./fik dette ud af…..” Skriv stikord på tavle el. lign.

Tag foto af svarene.

f) Se nu på deltagernes svar på tværs af især spørgsmål 1 og 2. Tal om hvorvidt de giver anledning til revision af fx mødefrekvens eller længde, indhold, facilitering, fremmøde, spilleregler eller lignende. Vær klar til at skære igennem, så der ikke opstår frustration, hvis behovene er meget forskellige.

Tal evt. også om evalueringsmetoden – hvordan virkede den?

Efter mødet) Opsummer beslutningerne mht. netværket fremover, og vedhæft foto af svarene på de 4 spørgsmål.